Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

5. viikon tehtävät

Tässä vaiheessa kurssia vaikuttaa siltä että tehtävien kokonaismäärä tulee olemaan n. 7 tehtävää/luentokerta.

Lue kysymykset huolella, ja vastaa kysyttyyn. Pohdiskellakin saa, mutta hyvä vastaus on lyhyt ja ytimekäs. Jos tehtävässä suoritetaan komentoja, kerro mitä komentoja käytit.

Tehtävät palautetaan kurssiassistentille osoitteeseen clt130-teacher_AT_ling.helsinki.fi. Tarkka vastausohje löytyy sivulta "Käytännön asioita".

Tehtävät suoritetaan ensisijaisesti palvelimella venus.ling.helsinki.fi.

  1. Mitä prosesseja näet ps-ohjelmalla välittömästi Venukselle kirjautumisen jälkeen? Miksi?
  2. Tutki cat-ohjelmalla alice11.txt-tiedostoa (/ling/corp/demo/alice11.txt) ja putkita tulos less-ohjelmalle. Pysäytä less. Fingeröi rvuokkoa (koska on hyvä tietää missä luihu assarimme luuhaa...) Tutki Emacs:in info-sivuja, ja pysäytä myös info-ohjelma. Suorita ls-komento. Montako työtä sinulla on parhaillaan käynnissä? Montako työtä käynnistit tämän harjoituksen aikana? Millä käskyllä siirryt takaisin less-ohjelmaan? Kysymyksiin vastattuasi voit sulkea kaikki kesken jääneet työt.
  3. Suorita tämä tehtävä mars-palvelimella (mars.ling.helsinki.fi). Muista tappaa kaikki käynnistämäsi yes-prosessit tehtävän lopussa.
    Mitä veikkaat komennon yes > /dev/null & tekevän? (/dev/null on muuten tietotekniikan vastine mustalle aukolle.) Suorita komento yhden kerran, ja tutki sen vaikutusta top-ohjelmalla. Paljonko prosessoritehoa (cpu) yes-prosessisi varaa? Tarkista yes-prosessisi prosessinumero komennolla ps ja tapa se (kill prosessinumero).
  4. Miten käynnistät Emacs:in tutoriaalin? (Tutustu siihen jos tahdot - siitä on hyötyä.)
  5. Ota selvää Emacs:in info-sivuilta, mitä huvituksia (Amusements) Emacs sisältää. Miten saat psykiatrin käyntiin teksti-emacs:issa? Löydätkö jotain huvitusta joka voisi olla kielitieteilijän kannalta mielenkiintoinen?
  6. Mikä on Emacs:in mystisen puskurin (buffer) vastine tekstinkäsittelyohjelmissa? Entäpä kuinka Emacs:issa valitaan tekstiä? (Vihje: EmacsWiki:n (www.emacswiki.org) EmacsNewbie saattaisi vastata molempiin kysymyksiin.
  7. Harjoittele Emacs:in tiedostonpalautusta vaikkapa näin: Luo Emacs:illa uusi tiedosto (emacs -nw tiedosto.txt) (nimen saat päättää itse). Kirjoita tiedostoosi Emacs-vinkkejä, tallenna se, ja sulje Emacs. Tutustu Emacs-wikin (www.emacswiki.org) EmacsNewbie-osastoon. Lisää tämän inspiroimana jotain tiedostoosi, mutta älä tallenna sitä. Pysäytä Emacs (C-x C-z) ja anna logout-komento kahdesti. Palauta nyt tiedosto muutoksineen. Millä komennolla palautus tapahtuu? (Lue komennon antamat ohjeet ruudulla tarkkaan.)