Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

3. viikon tehtävät

Lue kysymykset huolella, ja vastaa kysyttyyn. Pohdiskellakin saa, mutta hyvä vastaus on lyhyt ja ytimekäs. Jos tehtävässä suoritetaan komentoja, kerro mitä komentoja käytit.

Tehtävät palautetaan kurssiassistentille osoitteeseen clt130-teacher_AT_ling.helsinki.fi. Tarkka vastausohje löytyy sivulta "Käytännön asioita".

Tehtävät suoritetaan ensisijaisesti palvelimella venus.ling.helsinki.fi.

  1. Luo hakemisto unix-testi, ja sen alle alihakemistot tämä ja tuo. Tuhoa sitten tuo-hakemisto.
  2. Millä käskyillä saat aikaan tiedoston jossa lukee teksti "Tämän hetken käyttäjät:" jonka perässä on lista senhetkisistä käyttäjistä?
  3. Suunnittele hakemistorakenne, johon voit sijoittaa eri kursseilla kertyvää materiaalia. Anna käskyt joilla tämä hakemistorakenne luodaan.
  4. Miten luot PDF-tiedoston OpenOffice-ohjelmalla? Entä Word-tiedoston? Kirjoita lyhyt teksti (esim. tämän harjoituksen ratkaisu) ja lähetä se kurssiassistentille sekä PDF- että Word-tiedostona.
  5. Kokeile siirtyä hakemistoihin ~rvuokko/, ~jlasyrja/ ja ~nvolk/ . Missä olet? Mitä voit päätellä havainnoistasi?
  6. Mitä tekee komento last? Mitä hyötyä tästä komennosta voisi olla?
  7. Mitä echo-ohjelma tekee optiolla -n ? Kokeile.
  8. Mitä hyötyä käyttäjäoikeuksista on? Millä käskyllä voit muuttaa niitä?