Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Clt122: Johdanto puheen akustiikkaan - syksy 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia

Tavoitteet:

 • Kurssilla käsitellään puheen akustiikan perusteita lähes ilman matemaattisia apuvälineitä. Tarkoituksena on saada kokonaiskäsitys puheen tuottoon liittyvistä akustisista ilmiöistä.

Kurssin sisältö:

 • Ääniaallot
 • Äänekkyys ja äänenkorkeus
 • Äänenlaatu
 • Äänen analyysi
 • Resonanssi
 • Kuulon toiminta
 • Puheentuotto
 • Ääniväylän resonanssit

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Luennoitsijana Martti Vainio ja kurssiassistenttina Johanna Lehtonen
Suoritustapa:
 • Osallistuminen kuuntelukokeeseen sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
 • Oppimispäiväkirjan koko tulee olla 10 sivua tekstiä (lisänä kuvat) kirjasinkoolla 12 ja rivivälillä 1.5. Lisäksi sen tulee sisältää osio tunnilla jaetusta Lindblomin artikkelista. Pohdittavana on, auttavatko kurssilla opitut asiat artikkelin ymmärtämisessä ja onko jossain kohdin vaikeuksia. Kopioita artikkelista löytyy kansiosta, joka on kurssimateriaalihyllyssä.
 • Oppimispäiväkirja tulee palauttaa 22.12. (Mahdollisuus saada viikko lisäaikaa erikseen sopimalla)
 • Paikka ja aika:
  torstaisin 12-15 Yleisen kielitieteen laitoksen Unix-luokassa
  Ilmoittautuminen:

  Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä tämä web-lomake

  Kurssimateriaali: