Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Clt121: Fonetiikan harjoitukset - syksy 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Fonetiikan perusteet -kurssia suositellaan suoritettavaksi ennen tätä kurssia

Tavoitteet:

 • Tutustuminen puheeseen tutkimuskohteena

Kurssin sisältö:

 • Perehtyminen puhesignaaliin: sen segmentaalisiin ja suprasegmentaalisiin piirteisiin
 • Puhesignaalin auditiivinen analyysi: foneettisen transkription perusteet
 • Puheäänteiden akustiikkaa ja psykoakustiikkaa: asiaa puheen havaitsemisesta
 • Prosodisten muuttujien vaikutus puheeseen

Kirjallisuus:

 • Ashby, M. & Maidment, J. (2005) Introducing Phonetic Science.
Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
2-5 op
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Mietta Lennes ja kurssiassistenttina Johanna Lehtonen
Suoritustapa:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävät Moodlessa
Paikka ja aika:
Kontaktikerrat 2.11. alkaen 12-15 Yleisen kielitieteen laitoksen Unix-luokassa. HUOM! Kurssilaisilla oltava kontaktiopetusta varten yleisen kielitieteen laitoksen unix-ympäristöön vaadittava ling-käyttäjätunnus.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä tämä web-lomake.Ilmoittautuminen päättyy 9.11.

Kurssimateriaali:
 • Kurssi pidetään Moodlessa, jossa on myös kaikki kurssin materiaali
 • Moodle on yksi monista olemassaolevista verkko-oppimisympäristöistä, joiden tarkoituksena on tarjota työkaluja sekä opiskeluprosessin eri vaiheisiin että opiskelijoiden ja opettajien väliseen viestintään myös luokkahuoneen ulkopuolella.
 • Moodle-kursseilla voidaan käyttää sähköisiä keskustelufoorumeja sekä chat-palstoja. Ihannetapauksessa jokainen kurssilainen voi opiskella ja osallistua keskusteluun silloin, kun hänelle parhaiten sopii.
 • MOODLE-TUNNUKSEN LUOMINEN:
 • Mene nettiselaimella www-osoitteeseen http://www.ling.helsinki.fi/moodle/
 • a) Jos olet aikaisemmin osallistunut HY:n yleisen kielitieteen laitoksen Moodle-pohjaiselle kurssille ja sinulla on ennestään Moodle-tunnus, voit kirjautua suoraan sisään (sivun keskeltä).
 • b) Jos sinulla ei ole vielä Moodle-tunnusta, luo sellainen sivun oikeasta yläreunasta löytyvän linkin ohjeiden mukaisesti.
 • Jos tunnuksen luominen ei onnistu, vaan henkilötietolomakkeen hyväksymisen jälkeen näkyviin tulee vain sama tyhjä lomake, eikä sähköpostivahvistusta kuulu, on syynä todennäköisesti koneessasi oleva palomuuri, joka ei anna lähettää lomakkeen tietoja Moodleen. Tässä tapauksessa, kytke palomuuri tilapäisesti (tunnuksen luomisen ajaksi) pois päältä.