Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Clt120: Fonetiikan perusteet - syksy 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 36
» ti 6.9.2005 Kurssin esittely. Käsiteltiin kurssiin liittyvää byrokratiaa ja evankelisoitiin puheen tutkimuksen tärkeydestä ja kiinnostavuudesta. Esiteltiin lyhyesti periaatteita foneettisten merkkien taustalla ja puhuttiin kirjoitetun ja puhutun kielen eroista.
viikko 37
» 13.9. Artikulaatiopaikka ja artikulaatiotapa
viikko 38
» 20.9. Vokaalit, äänentuotto ja ilmavirrantuottomekanismit
viikko 39
» 27.9. LUENNOT TÄSTÄ LÄHTIEN SALISSA 334D! Äänteet, artikulatoriset liikkeet ja lyhyt johdatus fonologiaan
viikko 40
» 4.10. Prosodia ja suprasegmentaaliset piirteet
viikko 41
» 11.10. Puhuja ja kuulija; puheen havaitsemisen perusteet.
viikko 42
» 18.10. TENTTI SALISSA 334D 12.15-14.45