Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Clt120: Fonetiikan perusteet - syksy 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Ei esitietovaatimuksia

Kurssin sisältö:

  • Kurssilla esitellään fonetiikan ja puheentutkimuksen peruskäsitteet
  • Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille olennaiset tiedot ja taidot puheen eri osatekijöiden tunnistamista, kuvausta ja litteraatiota varten.
  • Pääosin kurssi keskittyy äänteiden kuvaukseen ja olennaisena osana on saada ymmärrystä foneettisten tarkemerkkien taustasta ja järjestelmästä.
  • Traditionaalisen artikulatorisen kuvauksen lisäksi kurssilla käsitellään äänteiden akustisia ominaisuuksia ja opitaan jonkin verran lukemaan spektrogrammeja.

Kirjallisuus:

  • Michael Ashby ja John Maidment, Introducing Phonetic Science. Sarjassa: Cambridge Introductions to Language and Linguistics. Cambridge University Press, 2005
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
Clt120

Opetus

Opettaja:
Martti Vainio
Suoritustapa:
Tentti
Paikka ja aika:
6.9-18.10. ti 12-15 S20A ls334D
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä tämä web-lomake.

Kurssimateriaali:
Luentojen avuksi: Fonetiikan terminologiaa ja englanti-suomi -sanasto verkossa