Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
ctl254: Kontekstittomat jäsennysmenetelmät - kevät 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • ctl272 (Prolog-ohjelmointikieli)
 • esitiedot kielioppien kuvauksesta ja englanninkielen syntaksista (esim. cyk215 tai Sag & Wasow: Syntactic theory: A Formal Introduction)

Tavoitteet:

 • Kurssilla tutustutaan kontekstittomien kielioppien hyödyntämiseen lauseenjäsennyksessä. Kurssi lähtee liikkeelle yksinkertaisista CFG kieliopeista ja päätyy HPSG (Head-driven Phrase Structure Grammar) kielioppeihin. Kursilla tutustutaan erilaisiin jäsennysstrategioihin (osittava, kokoava, taulukkojäsentäminen).

Kurssin sisältö:

 • Osittava (top-down) ja kokoava (bottom-up) jäsennys
 • Taulukkojäsentäminen
 • Lingvististen piirteiden esittäminen
 • Leksikko ja leksikaaliset säännöt
 • HPSG
 • Robusti jäsentäminen

Kirjallisuus:

 • Gazdar & Mellish: Natural Language Processing in Prolog, Addison-Wesley,1989
 • Sag & Wasow: Syntactic Theory: A Formal Introduction, CSLI Publications, 1999.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
ctl254

Opetus

Opettaja:
Lili Aunimo (assistenttina Miikka Silfverberg miikka.silfverberg@helsinki.fi)
Suoritustapa:
Kirjallisten harjoitustehtävien tekeminen ja harjoituksiin osallistuminen tai niiden tekemisestä raportointi oppimispäiväkirjan muodossa.
Paikka ja aika:
Yleisen kielitieteen laitoksen Unix-luokka, Siltavuorenpenger 20A, 15.3.-3.5.2005, ti klo 14-17, luennot klo 14.15 - 15.25 ja harjoitukset klo 15.40 - 16.45
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella

Kurssimateriaali:

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.