Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
ctl142: Automaattinen syntaktinen analyysi - kevät 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Yleisen kielitieteen perustiedot, esim. yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110,
 • kieliteknologian perustiedot, esim. kieliteknologian johdantokurssi Ctl190 sekä
 • perustietoja syntaksista, esim. syntaksin harjoituskurssi Cyk140.

Tavoitteet:

 • Saada käsitys syntaksin ilmiöistä jäsennysongelmina.
 • Ymmärtää eräiden jäsennysmenetelmien toimintaperiaatteita.
 • Harjoitella kielten kuvaamista asianomaisilla menetelmillä.

Kurssin sisältö:

 • Sananmuotojen ratkonta (tagging)
 • Lausekkeiden tunnistus (chunking)
 • Pintajäsennys (surface parsing)
 • Syväjäsennys (deep parsing)

Kirjallisuus:

 • F. Karlsson, A. Voutilainen, J. Heikkilä, A. Anttila, (ed.) Constraint Grammar: A Language-Independent System for Parsing Unrestricted Text, Mouton de Gruyter, 1995, luvut 1-2
 • Yllä mainitusta kirjasta voi lukea myös luvut 3-6, mutta helpommin saa yleiskuvan englannin kieleen sovelletusta CG:stä laitoksen julkaisusta nro 21: Atro Voutilainen, Juha Heikkilä, Arto Anttila: Constraint Grammar of English: A Performance-Oriented Introduction, 1992. Tästä kirjasesta saa luennoitsijalta kuittausta vastaan kappaleen lainaksi kurssin ajaksi.
 • K. Koskenniemi, "Finite-state Parsing and Disambiguation", pp. 229-232, COLING-90.
 • E. Roche, Y. Schabes, (ed.), Finite-State Language Processing, MIT Press, 1997, luvut 8-10
 • Eric Brill, "Some Advances in Transformation-Based Part of Speech Tagging", in Proc. AAAI-94.
 • Lauri Carlson, "CPARSE Manual", http://www.ling.helsinki.fi/~lcarlson/cparse.html
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490142-2

Opetus

Opettaja:
Lauri Carlson
Suoritustapa:
Joka kerralla on puheenaihe, johon osoitetaan etukäteisluettavaa. Luennoilla täydennetään luettua ja pyritään soveltamaan sitä käytäntöön. Loppukoe 26.4.
Paikka ja aika:
S20 ls334D
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä web-lomake.

Kurssimateriaali:
Kurssilaisten käytössä on materiaalikansio, jossa on kirjallisuudesta tarvittavien sivujen kopiot. Näistä voi kukin tehdä itselleen henkilökohtaiseen käyttöönsä kopion. Kansio sijaitsee laitoksella olevassa hyllykössä.

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.