Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
ctl132: Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi - kevät 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Yleisen kielitieteen perustiedot, esim. yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110,
 • kieltieknologian perustiedot, esim. kieliteknologian johdantokurssi Ctl190 sekä
 • perustietoja fonologiasta ja morfologiasta, esim. fonologian ja morfologian harjoituskurssi Cyk130.

Tavoitteet:

 • Ymmärtää sanojen taipumista ja muita sananmuodostuksen ilmiöitä kieliteknologian jäsennysmenetelmien kohteena.
 • Tuntea morfologisen jäsentimen tuottama tulos ja sen käyttöalue.
 • Ymmärtää eräiden morfologistan ja fonologisten analyysimenetelmien toimintaperiaatteita.

Kurssin sisältö:

 • Mitä morfologinen jäsennin tuottaa tulokseksi,
 • mitkä ovat morfologisen jäsentimen pääsovellukset,
 • fonologian ja morfologian olemus eri kielissä,
 • minkälaisista tehtävistä morfologisen analyysin on suoriuduttava ja
 • morfologisen analyysin menetelmät pääpiirteittäin.

Kirjallisuus:

 • Richard Sproat, Morphology and Computation, The MIT Press, 1992. Luvut 1 - 3.
 • K. Koskenniemi, "A Discovery Procedure for Two-Level Phonology", teoksesta L. Cignoni and C. Peters (editors), Computational Lexicology and Lexicography: A Special Issue Dedicated to Bernard Quemada, 1991, ss. 451-465
 • L. Karttunen, "Finite-State Constraints", julkaisussa Proceedings of International Conference on Current Issues in Computational Linguistics, Malaysia, 1991, ss. 23-40.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490132

Opetus

Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Luentoja, harjoitustehtävien suoritusta hyväksyttävästi, kurssin lopulla vähän isompi tehtävä.
Paikka ja aika:
kl ke 10-12 Siltavuorenpenger 20 A ls 334D, 26.1. - 4.5.2005
Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä web-lomake.
Kurssimateriaali:
Kurssilaisten käytössä on materiaalikansio, jossa on kirjallisuudesta tarvittavien sivujen kopiot. Näistä voi kukin tehdä itselleen henkilökohtaiseen käyttöönsä kopion. Kansio sijaitsee laitoksella olevassa hyllykössä.