Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
ctl130: Unix-intensiivikurssi - kevät 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Materiaali

Edellisen kurssin materiaali, johon nyt luennoitava kurssi perustuu tietyin muutoksin.


Jos ei pääse luennolle, edellisen kurssin materiaaleista kannattaa lukea läpi ainakin kurssimoniste. (kirj. Panu Kalliokoski) Alla luetellaan, mitä milläkin luennolla on käsitelty.

Suomenkielinen emacs-opas. (Vinkin antoi T.Laattala)

Ensimmäisellä luennolla käsitellyt asiat:

Mikä on verkko?
- tietokone, ling-verkko (venus, mars, angarak, työasemat), internet
- Ssh
- passwd
- logout

Aputyökaluja
- man
- info
- clear

Lisää identiteetistä
- who
- finger

Tiedostot ja hakemistot
- ls
- cd
- pwd

Tekstityökalut
- cat

Toisella luennolla käsitellyt asiat:

Mikä tiedosto on?
- tiedoston sisältö
- metatieto
- merkit ja näkymättömät merkit

Terminaalin käyttö Windows:issa
- F-secure SSH
- WeirdMind
- Tiedostojen siirtäminen

tiedostot ja hakemistot
- mkdir
- rmdir
- cp
- mv
- rm

Kolmannella luennolla käsitellyt asiat:

Kertausta

Graafinen Unix-ympäristö
- virtuaalinäytöt
- työaseman lukitseminen

Emacs-tekstieditori
- käynnistäminen sekä graafisena että tekstipohjaisena
- poistuminen
- tallennus
- väliaikaistiedostot
johdanto emacsiin (Kirjoittanut Panu Kalliokoski)
emacs-opas.
Komentotulkki
- heittomerkit ja lainausmerkit

Sähköposti
- Webmail (IMP)
- .forward-tiedosto

Neljännellä luennolla käsitellyt asiat:

Tiedostojen ja hakemistojen oikeudet
- käyttäjäjoukot: omistaja, ryhmä, muut
- käyttöoikeustyypit: luku (r), kirjoitus (w), käyttö (x)

Hakemisto public_html
- tiedostot webissä
- tiedostojen oikeudet
- hakemistojen oikeudet

Komentotulkki
- komentotulkki ja ohjelmat
- putkitus
- tiedostoon ohjaaminen
- jokerimerkit * ja ?

Tekstityökalut
- grep
- antiword
- less

Kuvatyökalut
- display
- gimp (todella pikaisesti)

Aputyökalut
- file

Viidennellä luennolla käsitellyt asiat:

Graafiset unix-ohjelmat Windowsissa
- SSH-ohjelma
- X11-tunnelointi
- X11-tunnelointi Unix:issa (ssh -X palvelin.jossain.fi)
- X-Window-palvelin

Ohjelmat ja prosessit
- kuinka prosessi syntyy
- edustalla ja taustalla suorittaminen
- työ- ja prosessilistat
- prosessin tappaminen
- signaalit (mm. kill:in manuaalissa)

Prosessienhallintakäskyt
- fg
- bg
- jobs (top)
- kill (killall)

Tiedostojen katselu ja muokkaus
- OpenOffice (ooffice)
- GhostView (gv)

Tiedostojen etsiminen
- locate
- which

Tulostaminen
- laitoksen tulostinympäristöstä
- lpr
- mpage
- kaksipuoleinen tulostus (mpage -1 -t -o)

Tekstityökalut
- gres

Kuudennella luennolla käsitellyt asiat:

Komentotulkki
- ohjelma vs. komentotulkin sisäinen komento - ympäristömuuttujat (erityisesti PS1)
- aliakset

Putkitus käytännössä
- sanafrekvenssilista

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.