Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ohjeita kurssien sivustojen ylläpitämiseksi - syksy 2004

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssin sivuston luonti

Aivan aluksi, ennen sivujen sisällön kirjoittamista, on kurssia varten luotava erinäisiä hakemistoja ja näihin hakemistoihin on kopioitava tiettyjä tiedostoja ylläpitomekanismia varten sekä lähtöversioiksi pakollisille tiedostoille.

Suoritettavat komennot

Kurssin hakemistojen tekemistä ja alustamista varten on laadittu komentoja, jotka sijaitsevat hakemistossa /web/ling/kit/2004s/util/bin/ ja mallitiedostoja, jotka sijaitsevat vastaavasti hakemistossa /web/ling/kit/2004s/util/lib/.

Ennen kurssin sivustojen luontia, on oltava tiedossa seuraavat asiat:

 1. Kurssin yksiselitteinen tunnus. Kyseinen tunnus on joko suoraan kurssin koodi (esim. ctl190 tai ctl310ipr), jos kurssia pidetään vain kerran kyseisenä lukukautena. Milloin samankoodista kurssia pidetään useampia, liitetään perään erikseen sovittava lyhyt erottava osa (esim. ctl130a ja ctl130b).
 2. Vain kurssilaisille aukeavien sivujen salasana. Tällaisena voi käyttää jopa lukukauden tunnusta 2004s ellei sen tarkempaan salaukseen ole tarvista.
 3. Opettajan ja kurssiassistentin keskenäiseen, mutta ei muille näytettävään materiaaliin liittyvä salasana, jonka kurssiassistentti ja opettaja sopivat keskenään. (Tätä ei käytännössä useinkaan hyödynnetä, mutta komento vaatii sen.)

Suoraviivainen tapa alustaa kurssille (kokonaan uudet) hakemistot on seuraava:

 1. Siirry hakemistoon /web/ling/kit/2004s/ komennolla
  cd /web/ling/kit/2004s
 2. Suorita komento
   util/bin/mkcourse CCC999
  missä CCC999 on luotavan edellä kuvailtu kurssin yksiselitteinen tunnus. Anna komennolle sen pyytäessä ensin kurssilaisille tarkoitettu salasana (kahdesti) ja sitten kurssiassistentin ja opettajan yhteinen salasana (myös kahdesti).
 3. Siirry kurssin XML-hakemistoon cd ctl999 ja korjaile siellä oleviin XML- ja XHTML-tiedostoihin niiden title -alkioon kurssin nimi. Tarkoitukseen voi hyvin käyttää Emacs-editoria.
 4. Tämän jälkeen kurssihakemisto on valmis sisällön kirjoittamista varten.

Kurssisivuston hakemistot

Komennot luovat itse kurssihakemiston kit/2004s/ctl999 lisäksi siihen hakemistoon seuraavia alihakemistoja, joiden käytöstä ja merkityksestä on syytä olla perillä:

 • priv -alihakemistossa ovat ne sivut, jotka on tarkoitettu vain kurssilaisten nähtäväksi. Erityisesti niitä sivuja eivät hakurobotit indeksoi. Yllä mainittu ensimmäinen salasana on tähän hakemistoon pääsemistä varten.
 • ope -alihakemistossa on opettajan ja kurssiassistentin ylläpitämiä tiedostoja, jotka eivät yleensä ole edes nähtävissä selaimen avulla. Siellä on ilmoittautuneiden opiskelijoiden luettelo ym. tekstitiedostoja, joiden suojaukseksi yleensä on syytä laittaa 660 (eli rw-rw----). Tarvittaessa sinne voidaan laittaa ennakkoversioita tehtävistä, malliratkaisuista tai muista verkkosivuista.
 • XML -hakemistossa on kaikki kurssin sivujen lähdekoodi, jota opettaja ylläpitää. Yleensä ne ovat XHTML-muotoisia paitsi kurssin kalenteri ja kurssikuvaus, jotka ovat omaa XML-muotoaan.
 • XML/priv -alihakemistossa ovat niiden sivujen lähdekoodi, jotka sijoitetaan priv -alihakemistoon. 'Make'-komento tunnistaa ne sijaintinsa perusteella.

Siirtyminen aiemmasta muodosta nykyiseen

On paljon helpompaa aloittaa yllä esitetyllä tavalla uudenmuotoinen kurssisivusto kuin muuntaa vanhemmalla menettelyllä tehty uuteen uskoon. Siihen ei voi käyttää yllä kuvattua komentoa, koska se tärvelisi joitakin jo hyödyllistä tietoa sisältäviä sivuja. Mutta tällainenkin päivitys on tehtävissä seuraavilla askelilla (edellyttäen, että kalenteri ja kurssikuvaus sekä materiaalit ovat aiemman mukaisesti toimivia):

 1. Mennään kurssin hakemiston XML-alihakemistoon:
  cd /web/ling/kit/2004s/ctl999/XML
 2. Kopioidaan uuden käytännön mukainen Makefile:
  cp /web/ling/kit/2004s/util/lib/Makefile .
 3. Kopioidaan uusi navigointitiedosto:
  cp /web/ling/kit/2004s/util/lib/kurssi-navi.xml navigation.xml
 4. Päivitetään navigation.xml -tiedosto sivustojen tasalle (vrt. ao. ohjeet).
 5. Suoritetaan make ja sen onnistuttua make install -komennot.

Hae laitoksen sivuilta:

Sivua muokattu viimeksi:
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.