Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl310pro: Projektityöskentely, syksy 2004

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Ei esitietovaatimuksia, mutta kurssin intensiivisyyden johdosta luentomateriaaliin etukäteen tutustumista suositellaan.

Tavoitteet:

  Projektit ovat yhä enemmän organisaatioiden keskeinen toimintatapa, ja näin yhä useampi tekee työtään projekteissa - koulutustaustasta riippumatta.

  Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, mitä projektit ovat, minkälaista on työskennellä projekteissa, ja miten projekteja suunnitellaan, seurataan ja johdetaan. Kurssilla näkökulmana on sellainen projektitoiminta, mihin lingvistit, kieliteknologit, filologit ja humanistit ylipäänsä saattavat työuransa alkutaipaleella päätyä.

  Kurssi on avoin kaikille humanistisen tiedekunnan sekä valtakunnallisten KIT-verkoston ja Langnet-tutkijakoulun opiskelijoille. Vaikka kurssi on muodollisesti sijoitettu syventäviin opintoihin, voi sen hyvin suorittaa jo aineopintovaiheessa.

  Vaikka kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä luennoille osallistumista, ovat yksittäiset luennot avoimia myös muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kurssin sisältö:

 • Mitä ovat projektit ja projektitoiminta?
 • Projektin kustannusten, riskien ja laadun arviointi
 • Projektin ja projektityöntekijöiden asema organisaatiossa
 • Projektiharjoitusryhmien muodostaminen
 • Projektien seuranta ja ohjaus
 • Toiminta projektiryhmässä - projektiryhmän toiminta: eri roolit ja tehtävät
 • Projektitoiminnan ongelmia ja ratkaisumalleja

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1-2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Linkit:
Opettaja:
DI Antti Arppe
Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin, tentti (1 ov) ja harjoitustyön (eli sopimuksen mukaisen projektisuunnitelman) teko noin 2 hengen (mielellään mahdollisimman poikkitieteellisissä) ryhmissä (1 ov).
Paikka ja aika:

ma 25.10. klo 12-15 ja 16-19, aud XII, yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33 (vanha puoli, 3.krs)

ti 26.10. klo 9-12 ja 13-16, aud XII, yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33 (vanha puoli, 3.krs)

ke 27.10. klo 14-20 (vierailuluentoja - vapaaehtoiset langnetilaisille), aud XV, yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33 (vanha puoli, 4.krs).

Ajat tarkentuvat vielä lähempänä kurssin ajankohtaa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on ei-sitovaa, mutta toivottua. Lähetä pe 22.10. mennessä nimesi, opiskelijanumerosi, sähköpostiosoitteesi ja tieto oppiaineestasi/yliopistostasi/korkeakoulustasi tai muusta taustayhteisöstäsi osoitteeseen ctl310pro-teacher@ling.helsinki.fi.

HUOM! Helsingin ulkopuolelta tulevien langnetilaisten mahdollisten matkakustannusten rahoituksesta Langnetilla on omat rajoituksensa ja hakumenettelynsä, joiden osalta langnetilaisia tiedotetaan erikseen ja niin ikään yhteydenotot pyydetään osoittamaan suoraan koordinaattori Jaakko Leinolle (jaakko.leino@helsinki.fi).

Kurssimateriaali:
Kts. sivupalkin linkki Materiaalit.

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.