Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl310com: Kaupallinen kieliteknologia - syksy 2004 & kevät 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Ei esitietovaatimuksia.

Tavoitteet:

  • Kurssin tavoitteena on tarkastella kieliteknologisen ja kielitieteellisen teorian kaupallistamiseen ja tuotteistamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antaa yleiskuva kieliteknologiaan pohjautuvasta liiketoiminnasta Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

Kurssin sisältö:

  • Mitä kaupallinen kieliteknologia käytännössä on - onko ns. kieliteollisuutta (Language Industry) itse asiassa olemassa?
  • Kaupallinen kieliteknologia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
  • Kieliteknologiset tuotekehitysprojektit
  • Kaupallisen kieliteknologian tulevaisuus: mahdollisuudet ja karikot

Kirjallisuus:

  • Naumanen, Mika 2002. Nuorten teknologiayritysten menestystekijät. SITRAn raportteja sarja, ISSN 1457-5728; 28. Edita Publishing Oy, Helsinki.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1-2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Antti Arppe
Suoritustapa:

Jatkuvan suorituksen ohjeet
Antti Arppe/15.11.2004

Kurssin Ctl310com - Kaupallinen Kieliteknologia suoritus koostuu kahdesta osasta, josta toisen (1ov) saa tenttimällä kurssikirjan ja toisen kirjoittamalla esseen (1ov) kurssin verkkoaineiston pohjalta ja soveltaen.

1. Kirjatentti

Tenttikirjana on seuraava opus:

Mika Naumanen (2002). Nuorten teknologiayrityksen menestystekijät. Sitran raportteja 28.

Teos on printtavissa verkosta (http://www.sitra.fi/Julkaisut/raportti28.pdf) tai saatavissa pyydettäessä kirjana luennoitsijalta (ilmaiseksi) postitse. Lisäksi teos on lainattavissa Yleisen kielitieteen laitoksen ja Humanistisen tiedekunnan kirjastosta sekä Kurssikirjalainaamosta.

Kurssikirja on mahdollista tenttiä joko Yleisen kielitieteen laitoksen ylimääräisissä tenttitilaisuudessa (ks. ajankohdat ja paikat laitoksen verkkosivuilta) sekä humanistisen tiedekunnan tiedekuntatenteissä (ks. ajankohdat ja paikat tiedekunnan verkkosivuilta) Koska kurssi luetaan virallisesti syventäviin opintoihin (vaikkakin se kieliteknologian mielestä sopii miltei mihin opintojen vaiheiseen tahansa), tiedekuntatenttien kohdalla on valittava syventävien tenttipäivistä.

Tentteihin ilmoittaudutaan tavanomaisen käytännön mukaan - laitoksen tentteihin laitoksen ilmoitustaululle tulevalle listalle ja tiedekuntatentteihin tenttikuoren täyttämällä.

Periaatteessa on mahdollista tenttiä kirjallisuutta toisen tai useammankin opintoviikon verran, mutta käytännössä Naumasen kirjassa on tiivistettynä kaikki tämänhetkinen teknologian kaupallistamiseen liittyvä yleisen tason tieto; laajempi kirjatentti liittyisi taustalla olevaan teoriaan teknologian siirrosta, diffuusiosta ja adoptiosta, jolloin mennään yritysstrategian puolelle.

2. Essee

Esseen ideana on luento-opetuksen yhteydessä ollut tarjota vaihtoehto luentopäiväkirjan kirjoittamiselle, jolloin opiskelija on voinut paneutua syvällisemmin johonkin kurssin käsittelemään aiheeseen. Ilmankin luentoja esseen voi siis tehdä analysoimalla ja ottamalla kantaa kurssin verkossa olevaan aineistoon:

http://www.ling.helsinki.fi/kit/2002s/ctl310com/material.html

Esseiden aiheita voisivat esimerkiksi olla seuraavat:

  • jonkun kieliteknologian kaupallistamisen osa-alueen syvällisempi tarkastelu ja vertailu suhteessa kurssin teoreettisempaan materiaaliin.
  • kahden tai useamman samana vuonna esittäytyneen yrityksen esittelyjen vertailu ja suhteuttaminen kurssin teoreettisempaan materiaaliin
  • useampana vuonna esittäytyneen saman yrityksen esittelyn muutoksen vertailu ja suhteuttaminen kurssin teoreettisempaan materiaaliin.

Mistä tahansa esseen kirjoittaakin, toivon etukäteen tietoa aiheesta, jolloin voidaan välttää turhat väärinkäsitykset. Mahdolliset lisäkysymykset koskien kurssin suoritusta voi lähettää osoitteeseen ctl310com-teacher@ling.helsinki.fi.

Paikka ja aika:
Tiedekunnan tenttipäivinä tai yleisen kielitieteen laitoksen ylimääräisinä tenttipäivinä, kts. tarkemmin kohta Suoritustapa.
Ilmoittautuminen:
Kts. kohta Suoritustapa.
Kurssimateriaali:

Hae laitoksen sivuilta:

Sivua muokattu viimeksi:
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.