Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl256: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - syksy 2004

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssin ydinainekset

Kurssilla opetettavat välttämättä osattavat asiat

Äärellistilaisista menetelmistä

Xeroxin työkalut ja formalismit

Leksikko

  • Sananmuodot morfeemeina ja sananmuodostuksen kuvaaminen äärellistilaisilla menetelmillä:
  • Xeroxin Lexc, sen käyttötarkoitus ja pääpiirteittäin Lexc:n formalismi: osaleksikot; monimerkkiset symbolit; vartaloiden ja affiksien kaksi esitysmuotoa; mistä aloitetaan, miten jatketaan ja miten lopetetaan?

Säännöt

  • Kaksitasosäännöt ja niiden toiminta: leksikkomerkit, pintamerkit, vastaavuus, eri tyyppiset säännöt.
  • Xeroxin XFST eli yleinen transduktorien kalkyyli.
  • Karttusen replace-operaattorit.
  • Ns. prioriteettiunioni eli poikkeusten käsitteleminen XFST:n puitteissa.

Välttämättä opittavia taitoja

  • Yksinkertaisten asioiden ilmaiseminen Xeroxin formalismin mukaisena säännöllisenä lausekkeena, esim. "merkkijonot, jotka alkavat 'a':lla ja päättyvät 'b':hen".
  • Yksinkertaisen Lexc-leksikon laatiminen ja testaaminen lexc-ohjelman avulla.
  • Yksinkertaisen morfofonologisen vaihtelun edellyttän kaksitasosäännön keksiminen, muotolu Twolc-formalismiin ja sen testaaminen oikean toiminnan varmistamiseksi.
  • Leksikon ja säännöstön yhdistäminen toimivaksi (pieneksi) morfologiseksi jäsentimeksi.