Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl256: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - syksy 2004

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

FINOMATON: ohjelma, jolla voidaan piirtää äärellistilaisia automaatteja

1. Mitä ohjelma tekee?

FINOMATON-ohjelman avulla käyttäjä voi piirtää äärellisen automaatin graafin hiiren ja näppäimistön avulla. Tilat ja siirtymät luodaan hiiren napsautuksilla. Hiirellä tarttumalla niitä voi siirrellä, muutella ja tarvittaessa poistaakin.

Ohjelmalla on oma talletusmuotonsa, johon talletettua graafia voi myöhemmin editoida edelleen. Ohjelma voi myös tallettaa graafin ns. METAPOST-muodossa, jonka voi sijoittaa LATEX-dokumenttiin korkealaatuiseksi kuvaksi. Verkkosivuille muuntamista varten on erillinen komentotiedosto, joka muuntaa graafin välivaiheiden kautta PNG-muotoon.

2. Miten ohjelmaa käytetään?

FINOMATON-ohjelmat ja graafin konversiota varten laadittu skripti ovat tällä hetkellä Ruuvi-nimisellä Linux-palvelimilla hakemistossa ~koskenni/bin/. Sen käyttäminen on helpohkoa, jos kyseinen hakemisto on liitetty käyttäjän polkuun (PATH).

Piirtäminen

Piirto-ohjelma käynnistetään komennolla finomaton.tcl& , jonka jälkeen aukeaa ikkuna, jossa vasemmalla on valintanappuloita ja oikeassa puoliskossa ruutu, johon automaattia piirretään. Piirtäminen vaatii vähän totuttelua, kun peruutusmahdollisuutta ei ole, mutta pienen harjoittelun jälkeen pitäisi syntyä suunnilleen sitä, mitä haluaakin.

Kuvan liittäminen LaTeX-dokumenttiin

Oletetaan tässä vaiheessa, että yllä olevilla keinoilla on piirretty automaatin graafi ja talletettu se varan vuoksi ainakn FINOMATIONin omassa muodossa automaatti.fin -tiedostona ja sitten LaTeXia varten automaatti.mp -nimisenä MetaPost-tiedostona. (MetaPost on sukua MetaFont-ohjelmalle, mutta perustuu PostScriptiin.)

Tämä tiedosto pitää ensin konvertoida MPOST -ohjelmalla LaTeXille sopivaan muotoon:

   $ mpost automaatti
  

Yllä oleva komento tuottaa automaatti.1 -nimisen tiedoston. LaTeX-dokumentin alkuun (ennen \begin{document} -riviä) pitää lisätä yksi rivi, jotta tällä tavalla tehtyjä kuvia saadaan mukaan dokumenttiin:

   \usepackage[dvips]{graphicx}    
  

Siihen kohtaan, mihin automaatin kuva halutaan, lisätään seuraavan mallin mukainen rivi (muistaen, että MetaPost-muotoisen tiedoston nimi oli automaatti.1):

   \includegraphics{automaatti.1} 
  

Tämän jälkeen LaTeX-dokumentti voidaan muotoilla DVI-tiedostoksi ja edelleen tulostettavaksi PS-tiedostoksi:

   ruuvi$ latex harj1.tex
   ruuvi$ dvips -o harj1.ps harj1.dvi
  

Konvertointi PNG-muotoon

METAPOST-muodon muuntaminen verkkosivuille käypään muotoon on hieman mutkikasta. Sen vuoksi on tehty pieni skripti ~koskenni/bin/finomaton.perl, joka suotittaa tarvittavat välivaiheet (LaTeXin ja convert -ohjeman avulla). Jos EXPORT-komennolla talletettiin 'automaatti.mp -niminen tiedosto, niin seuraavalla komennolla syntyy automaatti.png -niminen tiedosto.

   ~koskenni/bin/finomaton.perl automaatti
  

Huom.: Skriptin tarvitsema Convert-ohjelman toimimisesta ei ole takeita, jos sen tarvitsemia osia kenties puuttuu

3. Ohjelman käyttöä koskevat rajoitukset

FINOMATON on ns. vapaata koodia (GPL, GNU General Public License). Ohjelmaa saa siis vapaasti käyttää, kopioida ja muuttaakin (kunhan se muutosten jälkeenkin on yhtä vapaa).

4. Ohjelman alkuperä, kirjallisuusviitteet ja linkit

FINOMATON-ohjelman on laatinut Markus Triska, jonka kotisivulla on luetteloa hänen laatimistaan ohjelmista. Siellä on myös linkit ohjelman käyttöohjeeseen ja mahdollisuus ladata lähdekoodi.