Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl230: Rakenteisten dokumenttien perusteet - syksy 2004

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssin materiaalit

1. LaTeX

 • Luentokalvot: An Introduction to LaTeX (.ps) (.pdf) by Donald Ballance (University of Glasgow), sivulle 29 asti.
 • Käytännön harjoitus: Kirjaudu palvelimelle venus (ssh venus) tehdäksesi harjoitukset.
  • Tutustu Harvey Greenbergin materiaalista A Simplified Introduction to LaTeX (.ps) (.pdf) lukuihin 1 ja 2.
  • Kokeile luvun 1 "Hello World" -esimerkkiä. Luo Emacsilla omatiedosto.tex ja käytä shell-komentoja (latex, xdvi, dvips) sen käsittelyyn.
  • Komentoja latex ja xdvi voi kutsua venus-palvelimella Emacsin sisällä (AUC TeX). Tee esimerkkiharjoitus "Hello World" uudestaan Emacsissa (ctrl-C ctrl-C).
  • Kokeile luvun 2 (Text) esimerkkejä.

2. Lisää LaTeXia

3. HTML ja CSS

 • Luentokalvot: W3 Schools - HTML
 • Käytännön harjoitus:
  • Tutustu HTML-dokumenttien tyylin ja ulkoasun määrittelyyn: W3 Schools - CSS
  • Kirjoita HTML-dokumentti, joka sisältää seuraavat viisi kuvatiedostoa: fancyA.gif, fancyB.gif, fancyC.gif, fancyD.gif, fancyE.gif.
  • Kehystä nämä kuvat erilaisilla kehyksillä. Voit käyttää esim. CSS-reunoja (border).
  • Lisää dokumenttiisi CSS-tyylinmäärittely, jossa valitset sivullesi taustavärin ja kuvien sijoittelun sivun eri osiin.
  • Validoi HTML-dokumenttisi ja CSS-tyylinmäärittelysi esim. W3C:n työkaluilla Markup Validation Service ja CSS Validation Service.
  • Jos ehdit, kokeile myös linkkien käyttöä.

4. LaTeX, HTML, PDF

 • Luentokalvot:
 • Käytännön harjoitus:
  • Kokeile ensimmäisenä kotitehtävänä palautetun dokumentin muuntamista HTML-dokumentiksi. Katso tulosta Web-selaimessa.
  • Käännä sama dokumentti PDF-muotoon työkaluilla ps2pdf ja pdflatex. Onko tuloksessa eroja ?
  • Kokeile eri kirjasintyyppejä (font) lähdetiedostossa. Mikä näyttää parhaimmalta pdf-dokumentissa ? Entä ps-dokumentissa ?

5. XML - Johdanto

6. XML - DTD ja validointi

 • Luentokalvot: XML - kielioppi
 • Käytännön harjoitus.
  • Kopioi hakemistoosi XML:n jäsennyskomento ctl230-xerces ja anna sille vielä suoritusoikeudet (chmod +x ctl230-xerces).
  • Jäsennä XML-dokumentti poem.xml (./ctl230-xerces poem.xml) ja kirjoita tähän dokumenttiin sopiva tyypinmäärittely poem.dtd. Jäsennä dokumentti uudestaan DTD:n kanssa.
  • Muokkaa XML-dokumenttia ja tutki minkälaisia virheilmoituksia jäsennin palauttaa.
 • Tutustu lopuksi seuraavaan materiaaliin:

7. Nimiavaruudet ja XML Schema

8. The Extensible Stylesheet Language (XSL)

 • Luentokalvot:
 • Käytännön harjoitus.
  • Kopioi hakemistoosi XSLT-prosessorin käynnistyskomento ctl230-xalan.
  • Testaa työkalua seuraavilla dokumenteilla: hello.xml ja hello.xsl ja käynnistä Xalan: ./ctl230-xalan -in hello.xml -xsl hello.xsl -out hello.html
  • Muokkaa XSL-tiedostoa books.xsl niin, että kirjojen hinnat tulostetaan lihavoituna. HTML-koodissa lihavointi merkitään näin: <b>lihavoitu sisältö</b>.
  • Muokkaa XSL-tiedostoa books.xsl niin, että vain kirjojen kirjoittaja ja nimi tulostetaan pilkulla erotettuina. Kirjan nimen jälkeen tulostetaan piste ja kunkin kirjan tiedot näytetään omilla riveillään. Malli:
   Nigel Rees, Sayings of the Century.
   Evelyn Waugh, Sword of Honour.
   
   Numeron voi myös tulostaa.
  • Tutustu lopuksi seuraavaan materiaaliin: A Brief Tutorial (pdf) from XSLT Quickly (Bob Ducharme).

9. XPath ja lisää transformaatioista

10. XSL Formatting Objects (XSL-FO)

 • Luentokalvot:
 • Käytännön harjoitus.
  • Kopioi hakemistoosi FO-prosessointikomento ctl230-fop ja anna sille vielä suoritusoikeudet (chmod +x ctl230-fop).
  • Kopioi Pawsonin tiedostot doc1.xml ja doc1-fo.xsl hakemistoosi.
  • Kokeile seuraavia muunnoksia:
   XML - FO: ./ctl230-xalan -in doc1.xml -xsl doc1-fo.xsl -out doc1.fo
   FO - PDF: ./ctl230-fop -fo doc1.fo -pdf doc1.pdf
   XML - PDF: ./ctl230-fop -xml doc1.xml -xsl doc1-fo.xsl -pdf doc1.pdf
  • Kokeile marginaalien leveyksien ja tabulaattorien paikan säätämistä muokkaamalla tiedostoja faxi.fo ja ypt.fo. Katso tulosta acroread:lla.

11. XSL-FO ja DocBook

 • Luentokalvot:
 • Käytännön harjoitus.
  • Kopioi hakemistoosi docbook-dokumentti byteofpython_docbook.tar.gz. Pura se komennolla tar xfzv byteofpython_docbook.tar.gz ja vaihda uuteen hakemistoon cd byte_docbook/. Jäsennä dokumentti: ctl230-xerces index.xml. (Jos komentoa ei löydy, kokeile komennon ctl230-xerces kopioimista hakemistoon ~/bin/)
  • Määrittele ympäristömuuttujan "DB" arvoksi tyylitiedostojen sijainti:
   export DB=~gwilcock/XML/DocBook/docbook-xsl-1.57.0
  • Kokeile sitten seuraavia komentoja:
   XML to HTML: ctl230-xalan -in index.xml -xsl $DB/html/docbook.xsl -out byteofpython.html
   XML to FO: ctl230-xalan -in index.xml -xsl $DB/fo/docbook.xsl -out byteofpython.fo
   FO to PDF: ctl230-fop -fo byteofpython.fo -pdf byteofpython.pdf
   XML to PDF: ctl230-fop -xml index.xml -xsl $DB/fo/docbook.xsl -pdf byteofpython.pdf
  • HUOM! Virheilmoituksista esim.
   Element type xsl:stylesheet must be declared
   johtuu entiteettien määrittelystä XSLT-dokumentin alussa. Tämä pakkokäynnistää XSLT-dokumentin validoinnin. Näistä virheilmoituksista ei siis tarvitse välittää!
 • Kotitehtävä 5 (XML-PDF)

12. SVG

Kotitehtävät palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ctl230-teacher@ling.helsinki.fi

Tutustu tarkastettujen tehtävien arvosteluun.

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.