Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl230 Rakenteisten dokumenttien perusteet kieliteknologeille

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Unixin perusteet (esim. kurssilta Ctl130)
 • Emacsin käyttötaito (esim. luvuista 1-5 kirjassa Cameron, Rosenblatt & Raymond,
  Learning GNU Emacs, O'Reilly, 1996)
 • Kurssi sopii humanisteille, joilla ei ole opintoja tietojenkäsittelytieteessä.

Tavoitteet:

 • Käytännön kokemus LaTeXin käytöstä kirjoitustyökaluna ja omien PS- ja PDF-dokumenttien tuottaminen.
 • Yksinkertaisten HTML-dokumenttien luomiseen tarvittavat taidot.
 • XML:n hyödyntäminen dokumenttien hallinnassa: omien dokumenttityyppien määrittely ja validointi, transformaatiot dokumenttityyppien välillä.
 • Yleistiedot muista XML-tekniikoista ja työkaluista ja niiden soveltamisesta.

Kurssin sisältö:

 • LaTeX kirjoitustyökaluna
 • HTML websivujen luonnissa
 • PDF-dokumenttien tuottaminen
 • LaTeX-HTML-PDF: konversiot formaattien välillä
 • XML tiedonkuvauskielenä
 • XML-dokumenttien validointi
 • XPath dokumenttien navigoinnissa
 • XSLT-transformaatiot
 • XSL-FO dokumenttien ulkoasun kuvauksessa
 • DocBook XML ja dokumentaation uusiokäyttö
 • SVG grafiikan kuvauskielenä

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2-3 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Miro Lehtonen
Suoritustapa:
Kurssiin ei sisälly erillistä koetta, vaan kurssin suoritus arvostellaan suoritettujen harjoitustehtävien perusteella. Luennoille ei ole osallistumispakkoa.
Paikka ja aika:
sl ma 14-16 S20A laitoksen unix-luokka, 6.9. - 13.12.
Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan verkossa olevan lomakkeen avulla.
Kurssimateriaali:
Kurssin verkkosivuilla, ks. sivupalkki.

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.