Kieliteknologian johdantokurssi Ctl190
Syksy 2004/Koskenniemi

Palaute- ja arviointilomake

Helsinkiläiset palauttavat tämä nimettömänä luennoitsijan lokeroon kanslian oven vieressä olevaan lokerikkohyllyyn ja muista kurssikaupungeista esim. paikalliselle koordinaattorille, joka palauttaa ne luennoitsijalle. (K.Koskenniemi, Yleisen kielitieteen laitos, PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A), 00014 Helsingin yliopisto).
1. Mistä pidit kurssissa? Sen kokonaisuudessa tai osissa?
2. Mitä olisit kaivannut enemmän tai tarkemmin käsiteltynä?
3. Mistä et pitänyt kurssissa? Sen kokonaisuudessa tai osissa?
4. Minkä olisit jättänyt vähemmälle tai toivonut käsiteltävän yleisemmin?
5. Miten olisit järjestänyt kurssin paremmin/toisin? Mitä osia kurssissa olisit halunnut järjestettevän toisin?
6. Kurssin rytmitys: mitä mieltä olet kurssin tahdista ja ajoituksesta?
7. Työmäärä: edellyttikö kurssi odotetun määrän työtä vai enemmän tai vähemmän?
8. Mitä mieltä materiaaleista ylipäänsä?

9. Muuta palautetta luennoitsijalle ja kurssiassistentille?