Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ctl190: Kieliteknologian johdantokurssi - syksy 2004

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Ohjeita johdantokurssin suorittajille

Tälle sivulle on kerätty erilaiset ohjeet pääosin verkkokurssina suoritettavan kurssin opiskelijoille.

Huom.: Jos näistä sivuista jää alaosa näkymättömiin, niin siihen auttaa yleensä (a) sivun lataaminen uudestaan eli ns. reload tai (b) sivun koon muuttaminen hiirellä ja sen jälkeen uudelleenlataus. Kyse on teknisestä viasta, joka näyttää vaivaavan pitempiä sivuja kuten kalenteria.

Tietotekniikka

Kurssilla ei varsinaisesti opeteta tietotekniikkaa, eikä edellytetä ohjelmointitaitoja. Sen sijaan osallistujien tulee osata käyttää sähköpostia ja verkkoselainta (kuten Mozilla, Netscape, Internet Explorer, Konqueror, Galeon tai Opera). Selaimen tulee olla riittävän ajantasainen ja sen avulla tulee voida:

  1. katsella PDF-dokumentteja ja myös tulostaa niitä paperille (joskin monista teksteistä on myös Linux-järjestelmissä helposti selattava ja tulostettava PostScript-versio),
  2. katsella RealPlayer-muotoisia tallennettuja videoesityksiä.

Jos näissä toiminnoissa on ongelmia, paikallinen tietotekniikan tuki auttanee. Lähinnä heille on neuvoja RealPlayeristä erillisellä sivulla. Kaikkien toimintojen ei tarvitse onnistua samalla koneella yhtaikaa.

Osa sivuista on salasanalla suojattuja. Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse.

Kurssin kulku

Kurssin sivuilla on yhtenäinen rakenne, jotta suunnistus siellä olisi johdonmukaista. Sivujen koristelu on Helsingin yliopiston yleisen visuaalisen ilmeen mukainen eli yläosa kertoo, missä päin maailmaa ollaan ja vasemmassa reunassa on valikko, joka kertoo sijainnista tarkemmin ja auttaa suunnistamaan kurssin sivuston sisällä ja sisältää myös linkkejä erinäisiin kurssilaisille hyödyllisiin muihin sivustoihin.

Kurssin kalenteri on opiskelijan kannalta keskeisessä asemassa. Sinne kirjataan ajankohdat, jolloin on suunniteltu laittaa esim. seuraavan viikon materiaali saataville, ym. kaikki muutikin kurssin tulevat tapahtumat. Erityisesti sinne myös kirjataan toteutuneet asiat, esim. millon materiaali on laitettu saataville. Siis: tarkkailkaa ennen kaikkea kalenteria!

Oppimateriaali pyritään mahdollisuuksien mukaan laittamaan pääosin verkkoon. Materiaali jakautuu kunkin viikon teeman mukaisiin eriin ja se tulee saataville sitä mukaa, kun kurssi etenee. Kunkin viikon erää varten on olemassa oma sivunsa, joka luettelee materiaalit, antaa tarvittavat ohjeet ja joukon kyseisen viikon materiaaliin littyviä kysymyksiä.

Viikkotehtävät

Kurssin suorittamisen välttämättömänä osana ovat viikottaiset tehtävät, jotka ilmestyvät saataville kurssin edetessä. Tehtävät on suoritettava hyväksyttävästi, mutta ne eivät vaikuta kurssin suorituksen arvosteluun, (joka määräytyy yksinomaan tentin perusteella).

Tehtävien vastaukset kirjoitetaan mieluiten suoraan sähköpostin tekstiksi mutta niitä voi tarvittaessa lähettää myös erillisenä liitetiedostona. Liitetiedostoja käytettäessä kannattaa tiedoston tyypiksi valita jokin useimmilla käyttöjärjestelmillä aukeava formaatti, vaikkapa TXT, HTML, PDF, PS tai RTF. Microsoftin Word-tiedostoja (.DOC) ei kannata käyttää.

Jos jokin vastaus on joiltain osin puutteellinen, saat kurssiassistentilta sähköpostia. (Joskus sähköpostia saattaa saapua myös poikkeuksellisen hyvän vastauksen kirjoittaneelle sekä kysymyksiä esittäneille.) Kurssikalenteri kertoo, kun viikon palautteet on saatu matkaan. Ellet siihen mennessä ole saanut assistentilta sähköpostia, ovat vastauksesi mitä todennäköisimmin oikein.

Palaute

Jos kurssin materiaalissa tai muissa järjestelyissä on ongelmia, kysykää ja kertokaa niistä kurssin pitäjille sähköpostitse osoitteeseen ctl190-teacher ät ling.helsinki.fi (missä ät tarkoittaa @-merkkiä). Autatte todennäköisesti itsenne lisäksi muita.

Jos teillä on omia havaintoja mm. kurssin teemaan liittyvistä hyvistä verkko-osoitteista, viestittäkää niistä samaan osoitteeseen.

 

Onnea matkaan toivoo virtuaalinen luennoitsijanne

Luennoitsijan kuva

 

Copyright: Kimmo Koskenniemi 2004, Kaikki oikeudet pidätetään.

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.