Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Ohjelmoinnin peruskurssin opetusohjelma

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Ohjelmoinnin peruskurssin opetusohjelma

Esitiedot

 • Unix-järjestelmän perustuntemus (esim. ctl130)
 • emacs-tekstieditorin perustuntemus (esim. ctl130)

Esitietoja ohjelmoinnista ei edellytetä.

Tavoitteet

Kurssin aikana opetellaan käyttämään Python-ohjelmointikieltä perustavalla tasolla. Tavoitteena on, että opiskelija kurssin jälkeen:

 • osaa toteuttaa tarvitsemansa tekstin- ja muun tiedon käsittelymenetelmänsä itse ohjelmoimalla;
 • osaa etsiä ja korjata ohjelmissa(an) olevia virheitä;
 • ymmärtää ohjelmoinnin perusasiat sekä niihin liittyvät käsitteet (luetellaan tuonnempana);
 • on saanut käsityksen ohjelmoinnin luonteesta sekä siitä, mihin ohjelmoinnista on hyötyä;
 • on oppinut abstraktia ja tarkkuutta vaativaa ajattelua.

Sisältö

Seuraavat käsitteet kuuluvat kurssin perussisältöön.

 • ohjelmavuo: sekvenssi, ehtolausekkeet, ryhmittely, toistolausekkeet, upotuslausekkeet (aliohjelmat);
 • tietomalli: tyypit, arvot, muuttujat, sijoittaminen, parametrit l. argumentit, palautusarvot;
 • syntaktinen rakenne: lause, lauseke, evaluointi;
 • interaktio: syöte, tuloste, tiedostot, jäsennys, tuottaminen;
 • tietotyypit: luvut, enumeraatiot, merkkijonot, taulukot, hajautukset, rekursiiviset tietotyypit (listat, puut, syntaksipuut), sovelletut tietotyypit (jonot, pinot, prioriteettijonot)

Laajuus

2 ov.

Suoritustapa

Luennoille osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen.

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.