Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
4. luentokerran harjoitukset

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

4. luentokerran harjoitukset

  • Palauttamis-dl: 17.2. klo 00:00:00.0000
  • Palauteaika: 22.2. klo 12 + akateeminen vartti

Tehtävät ovat kumulatiivisia eli riippuvat toisistaan. Tee kaikki tehtävät yhteen ohjelmatiedostoon, jonka nimi voi olla esim. runogeneraattori.py.

  1. Aseta muuttujan adjektiivit sisällöksi lista (perusmuotoisia) adjektiiveja. Samoin luo muuttuja substantiivit, jonka sisältönä on substantiiveja. Tee myös muuttuja verbit, joka sisältää yks.3.prees.ind.-muotoisia verbejä.
  2. Tee kolme (argumentitonta) funktiota, jotka palauttavat satunnaisen adjektiivin, substantiivin tai verbin käyttäen apunaan yllä määritettyjä listoja sekä random-kirjaston choice-funktiota. Anna funktioille nimiksi esimerkiksi jokin_adj, jokin_subst jne.
  3. Tee (argumentiton) funktio saetyyppi_1 (tms.), joka palauttaa satunnaisesti muodostettuja merkkijonoja tyyliin Heisen kylän iloinen suutari on hyvin kunnollinen (jossa sanojen iloinen ja kunnollinen tilalla voi olla mitä tahansa satunnaisesti valittuja adjektiiveja sekä sanan suutari tilalla voi olla mikä tahansa satunnaisesti valittu substantiivi). Tee funktio saetyyppi_2 (tms.), joka palauttaa satunnaisesti muodostettuja merkkijonoja tyyliin mummo rakastaa kissoja mutta Keijo vihaa koiria (jossa satunnaisia ovat sanat mummo, rakastaa, Keijo ja vihaa). Luo vielä muutamia muitakin säetyyppejä. Tee lista saetyypit, joka sisältää kaikki nämä funktiot.
  4. Tee (argumentiton) funktio jokin_sae, joka valitsee säetyyppien listasta satunnaisen funktion, sitten kutsuu sitä (muistutukseksi: funktioita kutsutaan suljesyntaksilla) ja palauttaa säetyyppifunktiolta tulokseksi saamansa merkkijonon.
  5. Tee funktio tulosta_runo, joka ottaa argumentikseen numeron n ja tulostaa satunnaisesti muodostetun runon, jossa on n säettä.
  6. Ekstraboonuzjokeritehtävä (jota ei ole pakko tehdä): tee funktio partitiivissa, joka ottaa merkkijonon ja palauttaa sen partitiiviin muutettuna. Luo tämän perusteella muutama säetyyppi lisää ja liitä ne runogeneraattoriisi. (Asia, josta on paljon apua: merkkijono[alkuindeksi:loppuindeksi] (huomaa kaksoispiste!) palauttaa merkkijono:sta sen osan, joka alkaa alkuindeksi:stä ja loppuu juuri ennen loppuindeksi:ä.)

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.