Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

luonnos 2 tavoitteena opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet, opintokohteiden sisältö, esitietovaatimukset, vastuuhenkilöt, pakollisuudet

otetaan käyttöön opettajatuutorisysteemi. Päätettävä millä perusteella opiskelijat jaetaan.

Perusopinnot 25 op

Pakolliset osiot, pääaineopiskelijalle 25 op, sivuaineopiskelijalle 22-25 op (täydennetään vapaavalintaisilla 25 opintopisteeseen).

Kielitiede 10 op

Sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa vain toisen harjoituskursseista, jolloin perusopinnot täydennetään vapaavalintaisilla osioilla.

Johdanto kieliteknologiaan 6 op KIMMO/ok sp 11.1.

Tekniset taidot 9 op

Perusopinnot, vapaavalintaiset osiot

Sikäli, kun kielitieteen tai teknisten taitojen osioista on muihin kokonaisuuksiin sisällytetty vastaavia osia, niitä ei suoriteta kieliteknologiassa uudestaan, vaan tilalle voi valita vapaavalintaisia osioita, esim.:

Vapaavalintaisten opintojen suorittaminen silloin, kun niillä ei korvata jo suoritetuiksi katsottuja osioita lisäävät perusopintojen opintopistemäärää jolloin opiskelija suorittaa perusopinnot yli 25 op laajuisina.

Aineopinnot 45 op, sivuaineena 35 op

Rakenteisten kieliaineistojen käsittely 6 op "Teknisiä taitoja"

Matematiikkaa ja tilastotiedettä 3 op

Kieliohjelmat ja kieliresurssit 6 op

Kieliteknologian menetelmät, pakolliset osiot yhteensä 10 op

Tutkijan taidot pääaineopiskelijoille 10 op

Ammattiin orientointi pääaineopiskelijoille 4 op

Valinnaisia osioita, pääaineopiskelija suorittaa väh. 6 op, sivuaineopiskelija väh. 10 op

Yleinen kielitiede

Puheteknologia

Avoimen lähdekoodin kieliteknologia

Syventävät opinnot 120 op

Pakolliset syventävät opinnot XX op

Kieliteknologian teoriat ja menetelmät 9 op

Ammatillisuus ja tutkijan taidot 14 op

Valinnaiset syventävät opinnot 20 op

Pro gradu 40 op