Kieliteknologian opetus lukuvuonna 2004-2005

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Työelämätaitoihin liittyvät kurssit voi suorittaa jo perusopintojen jälkeen. Tällaisia kursseja ovat mm. Tekijänoikeudet, Kaupallinen kieliteknologia sekä Projektityöskentely.

Muista erikoiskursseista Ctl310 sekä verkkokursseista ilmoitetaan myöhemmin.