Kieliteknologian oppiaine

Puhesynteesin perusteet

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Luennoitsija
Kurssin kuvaus

KIT Vfo251, kevät 2004:
Puhesynteesin perusteet

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  Fonetiikan perusteet, kieliteknologian perusteet, puhekorpusten käsittely

Tavoitteet:

 • Kurssin tavoitteena on antaa yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja käyttämistä tekniikoista.

Kurssin sisältö:

 • Puhesynteesin historia
 • Formanttisynteesi
 • TTS (Text-To-Speech) eli tekstistä puheeksi
 • Tekstin analyysi, leksikot, grafeemi-foneemi -säännöt
 • Prosodia: jaksottelu, intonaatio, äännekestot
 • Difonikonkatenaatio ja unit-selection tekniikat

Kirjallisuus:

  Kurssin laajuus opintoviikkoina:
  2-3 ov
  HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

  Opetus

  Linkit:
  Opettaja:
  Luennoitsijana Martti Vainio ja kurssiassistenttina Johanna Lehtonen
  Suoritustapa:
  Paikka ja aika:
  S20A ls334D/laitoksen unix-luokka torstaisin 22.1.-26.2.
  Ilmoittautuminen:

  Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä tämä web-lomake. Voit ilmoittautua myös ensimmäisen luentokerran jälkeen.

  Kurssimateriaali: