Kieliteknologian oppiaine

Johdanto puheen akustiikkaan, Vfo121, kevät 2004

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Luennoitsija
Kurssin kuvaus

Kurssin materiaalit

Aiheita, joihin kannattaa keskittyä Puheen akustiikan tenttiin lukiessa. Muistakaa, että vastausten tulee olla lyhyitä ja osoittaa, että vastaaja on ymmärtänyt ongelmien ytimen ja osaa käyttää käsitteitä järkevällä tavalla. Pitkiä jaaritteluja ei tarvita. Tentissä on yhteensä 10 kysymystä, joista jokaisesta voi saada 5 pistettä.

Luku 1: Ääniaallot

 • Miten ääni etenee ilmassa?
 • Mikä synnyttää äänen?
 • Luku 2: Äänekkyys ja äänenkorkeus

 • Mikä on amplitudi?
 • Mikä on taajuus?
 • Millä taajuuksilla puheessa on informaatiota?
 • Luku 3: Äänenlaatu

 • Minkälaatuisia ääniä voi olla olemassa ja mitä ne vastaavat puheessa?
 • Luku 4: Ääniaaltojen analysointi osiinsa

 • Mikä on harmoninen osasävel?
 • Mikä on perustaajuus?
 • Mikä on äänen spektri?
 • Millä tavoin aallon vaimeneminen vaikuttaa sen spektriin?
 • Luku 5: Resonanssi

 • Mikä on resonanssikäyrä (resonance curve)?
 • Millä tavoin resonssikäyrän muoto on suhteessa resonoivan kappaleen spektriin?
 • Millä tavoin resonaattori voi toimia akustisena suotimena?
 • Luku 6: Kuulo

 • Mihin ääniaallon ominaisuuteen äänenkorkeuden havainto perustuu?
 • Mihin ääniaallon ominaisuuteen äänekkyyden havaitseminen perustuu?
 • Miten mel- ja bark-skaalat erottuvat toisistaan?
 • Minkä takia desibeliskaala on logaritminen?
 • Luku 7: Puheentuotto

 • Mikä on formantti?
 • Miten formantti syntyy?
 • Selitä lyhyesti puheentuoton lähde-suodin -malli
 • Miten nasaalit erottuvat vokaaleista?
 • Luku 8: Ääniväylän resonanssit

 • Millä ehdoin jokin aalto resonoi putkessa, jonka toinen pää on kiinni ja toinen auki suhteessa ilmanpaineeseen?
 • Miksi kaksiosainen putki ei riitä selittämään kaikkia ääniväylän resonansseja?
 • Luku 9: Puheen digitaalinen käsittely

 • Mikä on näytteenottotaajuus (sampling frequency) ja miten se on suhteessa tallennettaviin taajuuksiin?
 • Mitä on kvantisointi (quantization)?
 • Mitä on signaalin ikkunointi?