Korpukset ja kieli
Ctl310corp

 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Miksi tämä kurssi - tavoitteet

 • Rakenne ja aikataulu

 • Materiaali ja linkkejä

 • Tulokset


 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Luennoitsija: DI Antti Arppe <antti.arppe@helsinki.fi>
 • Laajuus: 1-3 opintoviikkoa
 • Ei esivaatimuksia
 • Ilmoittautuminen. Ilmoittaudu kurssille täyttämällä tämä lomake. Ilmoita lomakkeessa pyydettyjen tietojen lisäksi kohdassa "Lisätietoja" oppiaineesi/yliopistosi/korkeakoulusi tai muu taustayhteisösi.
 • Ajankohta: pe 12.3., 19.3., 26.3., 2.4.,16.4. ja 23.4. kello 12-15 (tauko keskellä)
 • Paikka: Siltavuorenpenger 20, ls 334D
 • Kurssin suoritus: aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin, tentti (1 ov) ja harjoitustyön teko (1 ov).
 • Tentit (2 tilaisuutta)
  • laajuus 1-2 ov
  • pe 30.4. klo 10-12 luentosalissa ls 334D
  • tiedekuntatenttipäivänä ke 19.5. (ilm. ma 10.5. tenttikuorella laitokselle)
  • Kurssikirja: Biber, Douglas; Conrad, Susan; Reppen, Randi (1998). Corpus linguistics: Investigating Language Structure and Use
  • Ylimääräinen kurssikirja: Sinclair, John (1991). Corpus, concordance, collocation.
  • Voit tenttiä kurssikirjallisuuden haluamallasi tavalla: joko pelkästään Biberin (1 ov) tai sekä Biberin että Sinclairin (2 ov). Voit tenttiä molemmat kirjat yhdellä kertaa ensimmäisellä tenttikerralla 30.4., tai jakaa urakan kahteen eri tenttiin (30.4. ja 19.5.). Jos aiot tenttiä molemmat kirjat, ota yhteyttä luennoitsijaan sopiaksesi järjestelyistä
 • Harjoitustyö
  • laajuus 1 ov
  • pienimuotoinen korpustutkimus kiinnittäen huomiota aineiston ja menetelmien vaihtoehtoihin ja valintojen perusteluihin tai olemassaolevan (referee-julkaistun) korpuspohjaisen tutkimuksen kriittinen analyysi ja arvio kuten yllä, tarkempi ohjeistus kolmannella luentokerralla (pe 26.3.)
  • palautus luennoitsijalle 10.5. mennessä

 • Miksi tämä kurssi?

  Kurssin tavoitteena on kokemusperäisesti tarkastella, miten korpuksia voidaan käyttää kielen tutkimuksessa. Minkälaisia tutkimuskysymyksiä kannattaa esittää korpuksille, miten korpuksia kannattaa tutkia, ja mitä tulosten pohjalta voidaan sanoa kielestä.


  Kurssin rakenne ja luentojen aiheet

  Pe 12.3.
  Johdanto ja kurssin suoritus
  Mikä on korpus, minkälaisia korpuksia on?
  Minkälaista on korpuslähtöinen kielentutkimus - käytäntö ja teoria?

  Pe 19.3.
  Korpuksen valitseminen ja koostaminen
  Korpuksen suhde hypoteesiin - mikä on edustava korpus?

  Pe 26.3.
  Korpuksen esiprosessointi
  annotoinnin filtteröinti
  lingvistiset analyysityökalut - hyödyt ja haitat

  Pe 2.4. (12-14)
  Korpusten tilastollinen käsittely
  tilastolliset menetelmät ja kieli

  Pe 16.4.
  Puhekieliset korpukset (FT Martti Vainio) - Mitä uutta puheeseen perustuvat korpukset tuovat korpuslingvistiikkaan?

  Pe 23.4.
  Korpusten tulkinta - "korpukset ja kieli" entäs sitten?


  Kevät 2003

  Kevät 2004


  Last modified: Fri Mar 26 17:20:24 EET 2004 by Antti Arppe <aarppe at ling dot helsinki dot fi>