Kieliteknologian oppiaine

Kieliteknologian johdantokurssin essee Ctl192

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Ctl192:n sivut:
Kurssin kuvaus
Kurssin materiaali
Luennoitsija
Muita linkkejä:
Kurssien suoritusjärjestys
Kieliteknologian johdantokurssi Ctl190
Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset Ctl191

KIT Ctl192, 2004k:
Kieliteknologian johdantokurssin essee

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Kieliteknologian johdantokurssi Ctl190,
  • kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset Ctl191 sekä
  • mielellään muitakin kieliteknologian perusopintojen kursseja (ks. kurssien suoritusjärjetystä koskeva kaavio). Tämä kohta kannattaa yleensä suorittaa perusopintojen loppuvaihessa.

Tavoitteet:

  • Perehtyä oman kiinnostuksen mukaiseen kieliteknologian alueeseen ja
  • harjoitella kirjallista esitystä

Kurssin sisältö:

  • Noin 5-10 sivun mittainen referaatti jostakin tähänasti opitusta kieliteknologian teemasta. Referaatti perustuu yhteen tai pariin artikkeliin tai kirjan lukuun.

Kirjallisuus:

  • Ruslan Mitkov (ed), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003.
  • E. Hyvönen ym. (toim.), Tekoälyn ensyklopedia, Gaudeamus, 1993.
  • Oheisella materiaalisivulla on runsaasti muita mahdollisia viitteitä, joista voi valita yhden tai pari artikkelia (tai kirjan lukua) kirjoituksen pohjaksi.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490192

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Kirjoitelma on yleensä lajiltaan referaatti (mutta voi olla myös kantaa ottavampi essee), ks. erillistä valtiotietelijöiden mallin mukaista kirjoitelmien laatua koskevaa ohjetta. Kirjoitelma laaditaan yleensä äidinkielellä (jos se on suomi, ruotsi, englanti, saksa tai ranska) tai sopimuksen mukaan.
Suoritus etenee seuraavissa vaiheissa: (1) Tutkitaan kirjallisuutta ja materiaalia tähän asti opitun perusteella muodostuneen kiinnostuksen mukaan, tarvittaessa voi käydä opettajan vastaanotolla keskustelemassa, (2) lähetetään opettajalle sähköpostiviesti, jossa ehdotetaan referaatin/esseen aihetta ja lähteinä käytettävää materiaalia, (3) kirjoitetaan referaatti ja (4) toimitetaan se opettajalle.
Tekstin pituus voi olla 5-10 sivua laskettuna normaalin asettelun mukaan. Tämä merkitsee yleensä 30-40 riviä sellaisilla sivulla, joilla ei ole kuvia. Kuvia, piirroksia ja taulukoita sekä kaavoja saa toki olla eikä niiden takia ole syytä tiivistää muuta osaa kirjoituksesta. Kirjasinkoon tulisi olla tavanomainen (ei suuri eikä pieni). Riville mahtunee tällöin keskim. 8-10 suomenkielistä sanaa.
Tekstin voi palauttaa paperiversiona tai sähköpostin liitteenä, jos (a) se on PostScript- tai PDF-muotoinen ja (b) tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä eikä muitakaan välimerkkejä (eli koostuu vain kirjaimista, numeroista ja yhdestä pisteestä). MS Wordillä tuotettu doc- tai rtf-muotoinen tiedosto saattaa usein myös toimia.
Paikka ja aika:
(jatkuvasti)
Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse opettajalle tai vastaanotolla.

Kurssimateriaali:
Ks. erillinen sivu.