Kieliteknologian oppiaine.

Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi

HY LOGO
- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Alkutentin kysymykset
Mallivastaukset alkutenttiin
Referaateille valitut aiheet
Yleisiš ohjeita referaateista ja esseistš ym.
Luennoitsija
Kurssin kuvaus
.

KIT Ctl132, 2004k:
Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Yleisen kielitieteen perustiedot, esim. yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110,
 • kieltieknologian perustiedot, esim. kieliteknologian johdantokurssi Ctl190 sekä
 • perustietoja fonologiasta ja morfologiasta, esim. fonologian ja morfologian harjoituskurssi Cyk130.

Tavoitteet:

 • Ymmärtää sanojen taipumista ja muita sananmuodostuksen ilmiöitä kieliteknologian jäsennysmenetelmien kohteena.
 • Ymmärtää eräiden morfologistan ja fonologisten analyysimenetelmien toimintaperiaatteita.
 • Luoda valmiuksia eri kielten kuvaamiseksi morfologista ja fonologista analyysia varten.

Kurssin sisältö:

 • Morfologisen analyysin pääsovellukset
 • Morfologian olemus eri kielissä.
 • Morfologisen analyysin tehtävät.
 • Morfologisen analyysin menetelmät pääpiirteittäin.

Kirjallisuus:

 • Richard Sproat, Morphology and Computation, The MIT Press, 1992. Luvut 1 - 3.
 • K. Koskenniemi, "A Discovery Procedure for Two-Level Phonology", teoksesta L. Cignoni and C. Peters (editors), Computational Lexicology and Lexicography: A Special Issue Dedicated to Bernard Quemada, 1991, ss. 451-465
 • L. Karttunen, "Finite-State Constraints", julkaisussa Proceedings of International Conference on Current Issues in Computational Linguistics, Malaysia, 1991, ss. 23-40.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490132

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Ennen kurssia luetaan kirjallisuus ja artikkelit, joista on tentintapainen kurssin alkupuolella (jonka perusteella arvioidaan, mitä asioita ja millä tarkkuudella luennoilla käsitellään). Luennoilla täydennetään luettua ja pyritään operationalisoimaan luettu tieto. Kurssin kuluessa suoritetaan joitakin pienehköjä tehtäviä. Kurssin jälkeen kirjoitetaan luennoitsijan kanssa sovitusta aiheesta lyhyt, n. 5-10 sivun referaatti tai essee (ks. ohjeita linkeissä).
Paikka ja aika:
kl ma 12-15 Siltavuorenpenger 20 A ls 334D, 12.1. -23.2. 2004
Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä web-lomake.
Kurssimateriaali:
Kurssilaisten käytössä on materiaalikansio, jossa on kirjallisuudesta tarvittavien sivujen kopiot. Näistä voi kukin tehdä itselleen henkilökohtaiseen käyttöönsä kopion. Kansio sijaitsee laitoksella olevassa hyllykössä.