Kieliteknologian oppiaine

Opetusohjelma

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -

Opetusohjelma

1 Kurssin tarkoitus

Kurssilla opiskelijat tutustutetaan Unix-ympäristön käyttöön päivittäisessä, normaalissa tietokonetyöskentelyssä. Pääpaino on ympäristöstä toiseen jotakuinkin samanlaisena pysyvän komentoriviympäristön opettelussa.

Kurssilla pääpaino ei ole niinkään yksittäisissä työkaluissa vaan järjestelmän peruskäsitteissä. Opiskelijoiden on tarkoitus saada jonkinlainen kuva siitä, mitä ovat tiedostot, kuinka ne on järjestelty tiedostojärjestelmään, mikä on komentojen yleinen rakenne, miten etsitään tietoa erilaisista asioista, miten ohjelmat ja käyttöoikeudet toimivat, ja miten koneiden välinen kommunikaatio toimii. Tietyt kaikelle työlle tärkeät työkalut, kuten tekstinmuokkaus-, etäyhteys- ja sähköpostiohjelmat kuuluvat kuitenkin kurssin piiriin. Sekä tietysti komentorivitulkki itse.

Kurssin käytyään opiskelijoilla pitäisi olla valmiudet järjestellä tiedostoja ja tutkia niitä, tehdä kirjoitus- ym. perustöitä laitoksen ympäristössä, sekä kyky oppia ja opetella lisää.

2 Opetussisältöjä

2.1 Sisään- ja uloskirjautumiset, komentorivi, tiedostojärjestelmä

 • Työaseman käyttöönotto, poistuminen, lukittaminen, hätäpoistuminen
 • Ohjelmien käynnistäminen graafisessa ympäristössä, niiden
 • komentotulkin käynnistys
 • Tiedostojärjestelmän rakenne, tiedostojen nimien antaminen, pistetiedostot, (käyttöoikeudet)
 • Komentojen perusrakenne, tehtävänjako komentotulkin ja ohjelmien välillä
 • Sähköpostin luku ja lähetys

2.2 Tekstin muokkaus, www

 • Mikä on tiedosto?
 • Tekstieditorin peruskäyttö
 • www:n toiminta, (url:t)
 • Kotisivun tekeminen, selailu (ja tulostus)

2.3 Raakatekstin käsittely

 • Pakkausohjelmat
 • Tiedostojen etsintä
 • Tiedon käsittely Unixin filtterikomennoilla
 • Tulostus

2.4 Etäkäyttö, käyttäjätietojen selvitys, prosessit

 • Unix monen käyttäjän ympäristönä
 • Prosessien tarkastelu ja hallinta
 • ssh-etäyhteydet
 • Tietojen hakeminen itsestä ja muista
 • Ympäristömuuttujat
 • man-sivujen sisällön ymmärtäminen
 • Käyttäjien välinen keskustelu

2.5 Kivoja ja hyödyllisiä juttuja, kertausta

Kerrotaan, jos ehditään, mitä kaikkea kivaa Unix-ympäristö tarjoaa lisäksi, ja mahdollisesti käydään vähän läpi näitä järjestelmiä. Lisäksi kerrataan vanhastaan epäselviksi jääneitä asioita. Mahdollisia uusia aihepiirejä ovat cron, latex, skriptit, versionhallinta, make, ohjelmien asentaminen, wget, rsync, XML-työkalut ja niin edelleen. Tai sitten voisi käydä läpi uutisryhmien ja mahdollisesti myös IRC:n käyttöä.