Kieliteknologian oppiaine

Ctl122: Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten, kevät 2004

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Yleisiä tietoja kurssista
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Luennoitsija
Kurssin materiaali
Matemaattisia kaavoja (PS)
Scilabin käyttö
FFT Scilabilla
Viikkomateriaalit
Viikon 1 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 1 materiaali PDF-muodossa
Viikon 2 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 2 materiaali PDF-muodossa
Viikon 3 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 3 materiaali PDF-muodossa
Viikon 4 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 4 materiaali PDF-muodossa
Viikkojen 5 ja 6 materiaali PostScript-muodossa
Viikkojen 5 ja 6 materiaali PDF-muodossa
Viikon 7 materiaali (lopputyö)
Ohjelmia
Scilab-ohjelman manuaali
gnuplot -manuaali (HTML)
gnuplot -manuali (PS)
gnuplot -ohje LaTeXia varten (PS)
C-kielinen FFT-ohjelma

Kurssin materiaalit

Tällä sivulla luetellaan koko kurssia koskeva materiaali viitteinä ja yleisinä ohjeina. Kunkin viikon erityiset materiaalit on kunkin viikon omalle materiaali- ja tehtäväsivulleen, joille tulee linkit näiden sivujen vasempaan laitaan.

SCILAB-ohjelma

Laitoksen palvelimille on asennettu vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa oleva Scilab-niminen ohjelma, joka on samankaltainen kuin kaupallinen Mathlab-ohjelma. Ohjelma on (9.3.2004) Mars-palvelimella, jolta se käynnistyy komennolla $ scilab ja ohjelmalta saa itseltään jonkinlaista avustusta. Sen lisäksi ohjelmasta on verkossa erilaisia dokumentteja, mm.:

GNUPLOT

GNUPLOT on varsin yleisesti käytetty piirto-ohjelma, jolla voi havainnollistaa mittaustuloksia ja funktioiden kuvaajia. Sen erityinen etu on, että tehdyt kuvat voidaan tulostaa paitsi ruudulle, myös muihin muotoihin, erityisesti niitä on helppo liittää LaTeXilla tehtäviin dokumentteihin ja LaTeX puolestaan on luontevin vaihtoehto kieliteknologian opinnäytetöiden ja julkaisujen muodoksi (niin kuin se on matematiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä). GNUPLOT-ohjelmasta on liitetty kurssin sivujen vasemman laidan linkkeihin muutamia ohjeita, jotka auttavat pääsemään alkuun. (GNUPLOTin nimi sattuu olemaan vanhempaa perua kuin Free Software Foundationin GNUhun eli "Gnu is Not Unix", eikä näiden kahden välillä ole suoraa yhteyttä.)

Muita linkkejä verkkoon

Joy of Convolution etc.
John Hopkins Universityn Signal Systems Control demonstrations. Lukuisia demoja matemaattisista menetelmistä, mm. konvoluutiosta ja äänistäkin. Myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa.
SCILAB ohjelma
Verkosta löytyvä Scilab-ohjelman kotisivulla linkkejä ja tietoa ohjelmasta. Scilab Downloads -kohdasta löytyy sivu, jonka alalaidassa on linkki viimeisimpiin versioihin (jotka saattavat olla parempiakin kuin kahden vuoden takainen, ehkä).

Kirjallisuutta

Croft 2001
Anthony Croft, Robert Davison and Martin Hargreaves, Engineering Mathematics, Third edition, Prentice Hall, 2001, (969 s.).
(pe 8.11.2002 kansioon: ss. 334-385, Chapter 10, Differentiation ja Chapter 11, Techniques of differentiation.)
James 1999
Glyn James, Advanced Modern Engineering Mathematics, Second edition, Prentice Hall, 1999, (989 s.)
(ti 19.11.2002 kansioon: Chapter 5: The Fourier Transform, pp. 361-440.)
Rabiner and Juang 1993
Lawrence Rabiner and Biing-Hwang Juang, Fundamentals of Speech Recognition, Prentice Hall, NJ, 1993.
(ti 19.11.2002 kansioon: Chapter 3: Signal Processing and Analysis Methods for Speech Recognition, pp. 69-140.)

Asiakokonaisuuksia: funktiot ja derivointi; integrointi, kompleksiluvut, sarjakehitelmät ja erityiset funktiot, Fourier-muunnos, FFT eli Fast Fourier Transformation