Kieliteknologian oppiaine

Ctl122: Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten, kevät 2004

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Yleisiä tietoja kurssista
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Luennoitsija
Kurssin materiaali
Matemaattisia kaavoja (PS)
Scilabin käyttö
FFT Scilabilla
Viikkomateriaalit
Viikon 1 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 1 materiaali PDF-muodossa
Viikon 2 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 2 materiaali PDF-muodossa
Viikon 3 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 3 materiaali PDF-muodossa
Viikon 4 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 4 materiaali PDF-muodossa
Viikkojen 5 ja 6 materiaali PostScript-muodossa
Viikkojen 5 ja 6 materiaali PDF-muodossa
Viikon 7 materiaali (lopputyö)
Ohjelmia
Scilab-ohjelman manuaali
gnuplot -manuaali (HTML)
gnuplot -manuali (PS)
gnuplot -ohje LaTeXia varten (PS)
C-kielinen FFT-ohjelma

JO TAPAHTUNEITA JA TULEVAISUUTEEN SOVITTUJA ASIOITA
Vko 11:
ti 9.3: Kurssi alkaa klo 12.15 salissa 334D (Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros). Alkutason kartoittamiseksi tunnilla pidettiin koe. Kertauksena joukko-oppia ja muita peruskäsitteitä: joukko, karteesinen tulo, relaatio, kuvaus eli funktio, luonnolliset luvut, kokonaisluvut, reaaliluvut, lukusarjat, sarjan suppeneminen.
ke 10.3.: Ensimmäisen viikon materiaali ja muutama tehtävä lisätty verkkoon klo 12. SCILAB-ohjelma käytettävissä Mars-palvelimella.
Vko 12:
ti 16.3.: Käsiteltiin Reaalifunktion jatkuvuutta, reaalifunktion derivaattaa, erityisesti potenssin ja polynomin derivaattaa. Toisen viikon tehtävät ja materiaali lopullisessa asussaan verkossa kello 23.
Vko 13:
ti 23.3.: Kompleksiluvut, kompleksilukujen aritmetiikka. Eksponenttifunktio, sini, kosini, sarjakehitelmät. Kolmannen viikon materiaali verkossa klo 17.15.
Vko 14:
ti 30.3.: Funktioiden kuvaajien havainnollistamista. Integrointi eli integraalifunktio ja määrätty integraali.
to 1.4.: Merkitty viikon 3 materiaali lopulliseksi (se ei muuttunut oleelliseti). Lisätty kaavakokoelman ensimmäinen versio sekä viikon 4 materiaali verkkoon klo 20.30. Tehtävät molemmista tulisi olla tehtynä ensi viikon luennolle. Kaavakokoelma tulee laajenemaan vielä, mutta on jo käyttökelpoinen.
Vko 15:
ti 6.4.: Esiteltiin Fourier-transformaatio, erityisesti myös diskreetti Fourier-transformaatio ja sen tulkintaa kompleksilukujen alueella. Käytiin lopuksi pikaisesti lävitse myös Fast Fourier Transform eli FFT-algoritmi. Materiaalissa on myös linkki C-kieliseen ohjelmakoodin, joka toteuttaa FFT:n.
Vko 17:
ma 19.4.: Scilab-ohjelmaa koskevia ohjeita lisätty verkkoon.
ti 20.4.: Unix-luokassa totuteltiin Scilab-ohjelman käyttöön. Käytiin lävitse kosineista muodostetun värähtelyn ja siitä lasketun FFT-transformaation välistä yhteyttä. Illalla verkkoon tuli uusi sivu FFT:stä Scilabin avulla.
ke 21.4.: Viikon 4 laskutehtävien tulokset ja seuraava erä tehtäviä verkossa klo 18.20. Huom. PDF-versio ei ollut saatavilla ennen kuin klo 20.30 alkaen.
Vko 18:
ti 27.4.: Viimeinen luento pidettiin Unix-luokassa. Paikalla oli myös Martti Vainio. Käytiin lävitse FFT-transformaatiota parin todellisesta äänestä otetun esimerkin avulla.
ke 28.4.: Viimeisen viikon tehtävät eli ns. lopputyö verkossa kello 11.20 alkaen.
Vko 21:
ma 17.5.: Tehtävien (ja lopputyön) palautuksen määräaika.