Kieliteknologian oppiaine

Ctl122: Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Yleisiä tietoja kurssista
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Luennoitsija
Kurssin materiaali
Matemaattisia kaavoja (PS)
Scilabin käyttö
FFT Scilabilla
Viikkomateriaalit
Viikon 1 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 1 materiaali PDF-muodossa
Viikon 2 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 2 materiaali PDF-muodossa
Viikon 3 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 3 materiaali PDF-muodossa
Viikon 4 materiaali PostScript-muodossa
Viikon 4 materiaali PDF-muodossa
Viikkojen 5 ja 6 materiaali PostScript-muodossa
Viikkojen 5 ja 6 materiaali PDF-muodossa
Viikon 7 materiaali (lopputyö)
Ohjelmia
Scilab-ohjelman manuaali
gnuplot -manuaali (HTML)
gnuplot -manuali (PS)
gnuplot -ohje LaTeXia varten (PS)
C-kielinen FFT-ohjelma

KIT Ctl122, 2004k:
Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Ctl120 Matematiikan perusteita kieliteknologeille (tai vastaavat tiedot muuten hankittuna).
  • Koulumatematiikan pitkästä oppimäärästä saattaa olla hyötyä, mutta sitä ei mitenkään edellytetä tällä kurssilla.

Tavoitteet:

  • Hankkia edellytykset puheteknologian matemaattisten ja tilastollisten menetelmien ymmärtämiseksi.
  • Erityisesti tulla paremmin toimeen kompleksilukujen ja integraalien kanssa (käymättä läpi kaikkea sitä, mihin insinöörikoulutuksessa kulutetaan vuosi tai pari).

Kurssin sisältö:

  • Koulumatematiikan kertausta ja täydennystä sekä harjoittelua puheteknologian menetelmien perustaksi.
  • Keskeisimpiä puheteknologian menetelmiä, mm. Fourier-analyysi.

Kirjallisuus:

  • Ei varsinaisia kokonaisia kirjoja, vaan kansioon laitetaan otteita insinöörimatematiikan oppikirjoista. (Erityisesti huomattakoon, että tutkintovaatimuksissa mainittuja kirjoja ei juurikaan käytetä.)
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490122

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Suoritustapa:
Hyväksyttävästi suoritetut harjoitustehtävät ja mahdollisesti tentti
Paikka ja aika:
kl ti 12-14 S20A ls 334D, 9.3. -27.4.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmottaudutaan S-postitse luennoitsijalle (s-postiosoite muodostetaan opettajan nimestä: ETUNIMI.SUKUNIMI@helsinki.fi). Ilmottautumisviesti mieluusti seuraavanmuotoinen:

  • viestin otsikkona (Subject:) Ilmottaudun kurssille Ctl122
  • Viestin ensimmäinen rivi seuraavan muotoisena: Sukunimi,Etunimi,sähköpostiosoite,01234567 missä tunnus on laitoksemme koneilla oleva enintään 8-merkkinen käyttäjätunnus tai sen puuttuessa kokonainen sähköpostiosoite, ja 01234567 ilmottautujan opiskelijanumero HY:ssa.
  • Viestin loppuosassa lyhyt selvitys aiemmista matematiikan taidoista, kuten mahdollinen pitkä/lyhyt matematiikka koulussa, myähemmät mahdolliset kurssit tai matematiikan opinnot.
Kurssimateriaali:
Ks. sivulinkit.