Ctl 120, 2004k
Matematiikan perusteita kieliteknologian opiskelijoille

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteeena on johdattaa opiskelijat matemaattisluonteisiin formaaleihin menetelmiin, erityisesti kielitieteellisiä sovelluksia silmälläpitäen. Tavoitteena on erityisesti: Kurssilla käsiteltävät menetelmät ovat laskennallisesti yksinkertaisia -- työläitä laskutoimituksia ja ulkoaopittavia ihmeellisiä kaavoja ei juuri nähdä.

Opetusjärjestelyt

Kurssin kontaktiopetus koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Näille on varattu ajat:

Kurssi alkaa 8.3. ja päättyy 29.4.. Kurssin opettajana toimii Kari Lehtonen, <kari.lehtonen@stadia.fi>.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse opettajalle, Kari.Lehtonen@stadia.fi. Ilmoittautumisviestin toivotaan olevan seuraavanmuotoinen:

missä 01234567 on ilmoittautujan opiskelijanumero.

Kurssin suorittaminen

Kurssi voidaan suorittaa kotitenttinä. Tehtävät jaetaan viimeisellä opetuskerralla 29.4.2004. Tehtävät tulevat myös kurssin verkkosivuille mainittuna päivänä. Tehtävien käsittelemiseen on aikaa seuraavalle viikolle. Tehtävien palautusta varten varataan (viimeisellä opetuskerralla tai sähköpostitse) henkilökohtainen aika 15 minuuttia tiistaina 4.5.2004 kello 16-19 tai keskiviikkona 5.5.2004 kello 9-11:30. Varalla maanantai 3.5. kello 16-19. Mainitse sähköpostivarauksessasi ensisijainen toive sekä muut mahdolliset ajat.

Kotikoe löytyy täältä

Palautuskeskustelujen varaustilanne löytyy täältä.

Uusintakuulustelusta sovitaan opettajan kanssa.

Kurssin sisältö

Viikko-ohjelma

Päiväkirjasta löytyvät mm. tuntien aiheet ja kotitehtävät.

Tehtäviä

Tehtäväkokelmiin tulee (jossain vaiheessa) lisätehtäviä pohdittavaksi sekä kertaustehtäviä tenttiä varten.

  1. Johdanto
  2. Logiikkaa
  3. Algebraa
  4. Kombinatoriikkaa

Kirjallisuutta

Verkkoresursseja


[Kielitieteen laitoksen kotisivu] [Ctl 120 - syksy 2002] [Ctl 120 - syksy 2001] [Ctl 120 - syksy 2000] [Ctl 120 - syksy 1999]
Kari Lehtonen, kari.lehtonen@stadia.fi (Helsingin ammattikorkeakoulu) tai kari.lehtonen@ling.helsinki.fi (Helsingin yliopisto).
Kotisivu ammattikorkeakoululla.
Last modified: Mon Apr 26 16:40:01 EEST 2004