Kieliteknologian oppiaine

Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Luennoitsija
Kurssin kuvaus

KIT ctl106, kevät 2004:
Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  Edellyttää kielitieteen perusteita, esim. Ctl102

Tavoitteet:

 • Harjoituksissa opitaan ymmärtämään ja soveltamaan kieliteknologian kannalta merkittäviä semanttisia ja pragmaattisia malleja ja notaatioita.

Kurssin sisältö:

 • Informaatio ja merkitys
 • Looginen semantiikka, kvantifikaatio ja modaliteetit
 • Kielen kontekstuaalisuus, deiksis
 • Puheaktit, keskustelun maksimit
 • Tekstin rakenne, informaatiorakenne, anafora
 • Kielipelit ja keskustelunanalyysi

Kirjallisuus:

 • J. Saeed, Semantics, s. 3 - 267
 • Leech, Pragmatics
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490106-6

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Lauri Carlson
Suoritustapa:
Tämä kurssi suoritetaan pääasiassa etäopetuksena tekemällä ja palauttamalla harjoituksia.
Paikka ja aika:
ti 16-18 S20A ls 334D, alkaen 9.3.
Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu verkossa olevan lomakkeen avulla.

Kurssimateriaali: