Kieliteknologian oppiaine

Morfosyntaksin harjoitukset, Ctl105, kevät 2004

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Luennoitsija
Kurssin kuvaus

Morfosyntaksin harjoitukset, Ctl105, kevät 2004

Kurssin luonne

Morfosyntaksilla tarkoitetaan tavallisesti leksikon ja syntaksin rajapintaa, kuten sanojen taivutusmuotojen käyttöä (esim.). Parempi nimi kurssille olisi oikeastaan leksikon ja syntaksin harjoitukset.

Kurssi opetetaan ohjattuna itseopiskeluna etäopetuksena. Tämä tarkoittaa, että yhteisiä tapaamisia in corpore on suhteellisen harvakseen. Luennointi korvataan ohjatulla lukemisella, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja osoittaa tekstejä luettavaksi sovitulla aikataululla, ja luetusta materiaalista keskustellaan lukemisen jälkeen, taas tietyllä aikataululla. Keskusteleminen käytännössä tarkoittaa, että opettaja ja osanottajat esittävät toisilleen tekstiä ja sen aihetta koskevia kysymyksiä ja vastaavat niihin joko tapaamisissa tai keskustelualueella verkossa.

Lukemisen lisäksi osanottajat ratkaisevat opettajan kulloinkin ratkaistavaksi osoittamia, luettuja aiheita koskevia tehtäviä ja palauttavat ratkaisut sovittuun paikkaan sovitulla aikataululla. Tehtävien ratkaisu voi edellyttää myös omaehtoista tietolähteiden hakua. Käytetyt lähteet mainitaan palautetussa ratkaisussa.

Opettaja korjaa ja kommentoi ratkaisuja. Kurssin suoritus ja arvosana määräytyy tehtävien ratkaisuista ja "aktiivisuudesta tunnilla" eli osallistumisesta keskusteluun. Tavoitteena olkoon, että tehtävät on tehtynä kurssin loppuun mennessä, ettei suoritus jää roikkumaan.

Yhteydenpito kurssin aikana

Kaiken kaikkiaan yhteydenpitoa varten on seuraavia keinoja:

Kurssiassistentti Eija Koskenlinnalta sopii kysyä yksityisluontoisia asioita em. sähköpostiosoitteesta. Yleisesti kiinnostavia kysymyksiä setvitään Moodlen keskustelupalstoilla. Aion myös jatkaa viikoittaisia chatti-istuntoja Moodlessa, jossa voi reaaliaikaisesti vaihtaa tietoja ja mielipiteitä sekä tehtävistä että kurssista tai maailmanmenosta yleensä.

Kurssin materiaalit

Kurssin materiaaleja löytyy seuraavista paikoista:

  • kurssin luentotekstit:
  • Suoritettavat tehtävät löytyvät Moodlesta, samoin palautusohjeet ja palautuspaikka.