Kieliteknologian oppiaine

Morfosyntaksin harjoitukset

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Luennoitsija
Kurssin kuvaus

KIT ctl105, kevät 2004:
Morfosyntaksin harjoitukset

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  Edellyttää kielitieteen perusteita, esim. Ctl102

Tavoitteet:

 • Harjoituksissa tutustutaan omin neuvoin leksikon ja syntaksin ilmiöihin ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kieliteknologian kannalta merkittäviä leksikon ja (morfo)syntaksin notaatioita ja sääntöjä.

Kurssin sisältö:

 • leksikon rakenne ja leksikkosäännöt
 • lausekerakenne, määre-pääsanasuhteet, kieliopilliset funktiot
 • argumenttirakenne, syntaktiset vaihtelut, semanttiset roolit
 • syntaksin malleja

Kirjallisuus:

  M. Tallerman, Understanding Syntax.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490105-3

Opetus

Linkit:
  Opettaja:
  Lauri Carlson
  Suoritustapa:
  Tämä kurssi suoritetaan pääasiassa etäopetuksena tekemällä ja palauttamalla harjoituksia.
  Paikka ja aika:
  ti 16-18 S20A ls 334D, alkaen 20.1.
  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittaudu verkossa olevan lomakkeen avulla.

  Kurssimateriaali: