Kieliteknologian oppiaine

Ctl292 Kieliteknologian proseminaari

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus

KIT Ctl292, 2003s:
Kieliteknologian proseminaari ja kirjallinen työ

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Aineopintojen tärkeimät kurssit on hyvä olla suoritettuina.

Tavoitteet:

 • Tutkijan taidot sekä suullinen ja kirjallinen esitys
 • Proseminaarissa tehdään kieliteknologisesta aiheesta esitelmä, posteri tai verkkosivu. Pääaine-opiskelijoille kyseessä on kandidaatintutkielman suunnittelu ja suunnitelman esittely.
 • Vaatimuskohdan Ctl290 mukainen kirjallinen työ on johonkin kieliteknologiseen aiheeseen liittyvä itsenäinen työ ja siitä tehty n. 20 sivun kirjallinen raportti. Tavoitteena on, että kirjallinen työ valmistuu proseminaarin aikana.

Kurssin sisältö:

 • Proseminaari kestää lukuvuoden, tapaamisia on n. joka toinen viikko. Syyslukukauden aikana kehitellään aiheita ja opiskellaan tutkimustyön tekemistä ja raportointia. Kevätlukukaudella annetaan työnohjausta ja pidetään esitelmät.
 • Esitelmä toimitetaan kirjallisena jakoon viikkoa ennen seminaaritilaisuutta (tiedotus sähköpostilistan kautta). Jakelu mieluiten elektronisesti verkossa, vaihtoehtoisesti paperilla riittävän monena kappaleena (osanottajat, opettaja, ainakin yksi varakappale) Unix-luokkaa vastapäätä olevaan hyllyyn lokerikkoon nimeltä ctl292 Proseminaari. Esitelmäan ei tarvitse olla valmis kandidaatintutkielma, vaan työ viimeistellään esitelmän palautteen perusteella.
 • Kaikki lukevat esitelmän etukäteen ja valmistautuvat kommentoimaan sitä.
 • Opponentti lukee tekstin huolellisesti ja kriittisesti, tutustuen tarvittaessa työn lähteisiin (proponentti auttaa tarvittaessa niiden käsiin saannissa), ja suunnittelee opponointinsa etukäteen.
 • Proponentti pitää työstä 15-20 minuutin pituisen suullisen esitelmän, jossa hän esittelee ja mahdolliseti demonstroi työn tuloksia. Lektiossa käytetään mielellään havaintovälineitä. Käytettävissä on ainakin taulu, piirtoheitin sekä Linux/Windows-kannettava, verkkoyhteys ja dataprojektori.
 • Opponointi, joka kestää sekin 15-20 minuuttia, tapahtuu pääsääntöisesti niin, että opponentti esittää työstä huomautuksia ja kysymyksiä, joihin proponentti vastaa. Kaikki saavat kuitenkin osallistua keskusteluun. Aktiivisuus ja asiaan perehtyneisyys keskusteluissa otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa.

Kirjallisuus:

  Kurssin laajuus opintoviikkoina:
  seminaari+kirjallinen työ 2+2 ov
  HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
  490292-6

  Opetus

  Linkit:
  Opettaja:
  Lauri Carlson
  Suoritustapa:
  Aktiivinen osallistuminen seminaariin: Esitelmä, posteri tai verkkosivu, opponointi. Pääaine-opiskelijoille kandidaatintutkielman suunnittelu ja suunnitelman esittely. Pääaineopiskelijoille proseminaari ja kirjallinen työ (kandidaatintutkielma) ovat pakollisia. Pääaineopiskelijan proseminaari ja kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi, jonka aihepiiristä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan tiedekuntatentissä, kun kandidaatintutkielma on hyväksytty. Sivuaineopiskelijoille proseminaari on valinnainen.
  Paikka ja aika:
  Joka toinen keskiviikko 12-14, laitoksen seminaarihuone 331 (ks. kalenteri)
  Ilmoittautuminen:

  Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja/tai sähköpostitse

  Kurssimateriaali:
 • Tämän seminaarin materiaalit