Kieliteknologian oppiaine

Ctl256: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät, 2003 syksy

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Luennoija
MATERIAALI
3. viikko (21.11.)
4. viikko (30.11.)
5. viikko (5.12.)
Harjoitustyöt
Ääkkösten palauttaminen
Materiaaliluettelo
Xeroxin ohjelmien käyttöohjeita
XRCE:n FS Networks
Beesleyn ja Karttusen kirjan luonnos

Kurssilla käytettävät materiaalit ja hyödylliset linkit

Kirjallisuus

BK2003
Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003.

Verkossa oleva dokumentointi

Lauri Karttusen ylläpitämiä sivuja

BK2003-kirjan aiempi versio

Yllä mainitu Beeselyn ja Karttusen kirjan aiemman version käsikirjoitus on PostScript -versiona verkossa. Tätä versiota voimme käyttää kurssilla, mutta sitä ei saa levittää, eikä siihen saa viitata artikkeleissa tms. Siinä kuitenkin on mukana kaksitasosääntöjä koskeva osa, jota ei painetussa kirjassa ole.

Tietokoneohjelmat

Xeroxin FSM-ohjelmat

Ohjelmia voivat ja saavat käyttää vain laitoksen edistyneemmiksi tai vakiintuneemmiksi opiskelijoiksi kirjatut (student -ryhmään kuuluvat), sekä henkilökunta. Ohjelmien käyttöä rajoittaa lisenssisopimus, eikä ohjelmia tai tuloksia saa käyttää muuhun kuin ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Xeroxin ohjelmat ovat Venus-palvelimella kahtena versiona:

  • vanhempi versio hakemistossa /opt/bin/ ja
  • uusin versio hakemistossa /usr/local/contrib/koskenni/mltt/bin/

Uusimmista ohjelmista puuttunee joitakin piirteitä, joita vanhemmissa versioissa on ollut, mm. xfst-ohjelmasta puuttuu mahdollisuus tulostaa syntynyt automaatti graafina. Muissa suhteissa on syytä olettaa, että uusin ohjelma on käyttökelpoisempi.

Ellei tee mitään, käyttöön tulevat vanhemmat versiot ohjelmista ja tällä voi olla hyvä aloittaa.

Seuraava komento komentotulkille annettuna tai .bashrc ja .bash_profile -tiedostoihin laitettuna tuo kyseiset uusimmat versiot ohjelmista käyttöön suoraan nimellään.

export PATH=/usr/local/contrib/koskenni/mltt/bin:$PATH

Jos epäille, mikä versio komennolla tulee käyttöön, tai onko koneella tiettyä komentoa ollenkaan, selvyyden saa esim. which lexc -komennolla

Automaattien graafiseen esitykseen on olemassa ohjelma xvcg, jolla tämä voidaan tehdä. Ohjelma sijaitsee Venuksella paikassa /usr/local/contrib/bin ja jos lisää omaan .bashrc ja .bash_profile -tiedostoihinsa rivin

export PATH=/usr/local/contrib/bin:$PATH

niin seuraavilla yhteydenottokerroilla käynnistetty Xfst:n vanhempi versio osanne tämän grafiikan komennolla print vcg net

Äärellistilaisten menetelmien hyödyllisiä linkkejä

Alkuun