Kieliteknologian oppiaine

Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät: Ctl256 syksy 2003

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Luennoija
MATERIAALI
3. viikko (21.11.)
4. viikko (30.11.)
5. viikko (5.12.)
Harjoitustyöt
Ääkkösten palauttaminen
Materiaaliluettelo
Xeroxin ohjelmien käyttöohjeita
XRCE:n FS Networks
Beesleyn ja Karttusen kirjan luonnos

KALENTERI ELI JO TAPAHTUNEITA JA TULEVAISUUTEEN SOVITTUJA ASIOITA
Vko 45:
pe 7.11.: Kurssi alkoi klo 12-15 Unix-luokassa, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Käsiteltiin yleisellä tasolla äärellisiä säännöllisiä lausekkeita, automaatteja ja transduktoreita. Demonstroitiin Xeroxin ohjelmien avulla sitä, miten säännöllisestä lausekkeesta syntyy äärellinen automaatti.
Vko 46:
ke 12.11.: Poikkeuksellisesti luento kello 9-12 Unix-luokassa. Harjoiteltiin vähän yksinkertaisten äärellisten automaattien konstruointia käsipelillä. Materiaali-sivulle on korjattu klo 13.45 ohje Xeroxin ohjelmien saamisesta käyttöön ja erityisesti 'print vcg' komennosta.
pe 14.11.: Ei luentoa, koska luennoitsija virkamatkalla Ruotsissa.
Vko 47:
pe 21.11.: Luento Unix-luokassa. Viikon 3 materiaalit ja tehtävät laitettu verkkoon, ks. sivupalkki. Luennolla käsiteltiin esimerkki Xfst-ohjelman selostuksesta (amerikkalaisten numeroiden muunto eurooppalaisiksi), ääkkösten palauttaminen ja hyvin yksinkertainen tavujakoesimerkki. Osallistujien tulisi miettiä sopivia harjoitustyön aiheita.
Vko 48:
ma 24.11: Lisätty edellisen perjantain ääkkösten palauttamista koskevan esimerkin kuvaus, ks. sivulinkit.
to 27.11: Virka-ajan kuluessa 3. viikon harjoitustehtävien palautus joko sähköpostitse tai paperilla.
pe 28.11.: Luennolla käsiteltiin mm. lexc-ohjelmaa.
su 30.11.: Klo 19.45 lisätty 4. viikon materiaali ja tehtävät verkkoon.
Vko 49:
to 4.12.: Virka-ajan kuluessa 4. viikon harjoitustehtävien palautus joko sähköpostitse tai paperilla.
pe 5.12.: Luennolla käsiteltiin sääntökomponenttia, kaksitasosääntöjä ja niiden kääntämistä ja testaamista twolc-ohjelmalla sekä sääntöjen yhdistämistä kompositiolla lexc-ohjelmalla leksikkotransduktoriin, josta tuloksena saadaan transduktori, joka toimii morfologisena jäsentimenä (tai generaattorina).
su 7.12.: Lisätty 5. viikon materiaali ja harjoitustehtävät verkkoon klo 22.
Vko 50:
ma 8.11.: Loppujenkin osallistujien tehtävä ehdotus harjoitustyönsä aiheeksi sähköpostitse luennoitsijalle maanantaipäivän kuluessa.
pe 12.12.: Ei luentoa, koska luennoitsija virkamatkalla Inarissa.
Vko 51:
pe 19.12.: viimeinen luentokerta