Kieliteknologian oppiaine

Kieliteknologian johdantokurssi, Ctl190, syksy 2003

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Ohjeita
Ctl191: Johdantokurssin harjoitukset
Ctl192: Johdantokurssin essee
MATERIAALEJA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
5. viikko
6. viikko
Materiaaliluettelo
Kieliteknologian terminologia
MALLIVASTAUKSIA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
YHTEYSTIETOJA
Kurssiassistentti
Luennoija

Ohjeita johdantokurssin suorittajille

Tälle sivulle on kerätty erilaiset ohjeet pääosin verkkokurssina suoritettavan kurssin opiskelijoille.

Tietotekniikka

Kurssilla ei varsinaisesti opeteta tietotekniikkaa, eikä edellytetä ohjelmointitaitoja. Sen sijaan osallistujien tulee osata käyttää sähköpostia ja verkkoselainta (kuten Mozilla, Netscape, Internet Explorer, Konqueror, Galeon tai Opera). Selaimen tulee olla riittävän ajantasainen ja sen avulla tulee voida:

  1. katsella PDF-dokumentteja ja myös tulostaa niitä paperille (joskin monista teksteistä on myös Linux-järjestelmissä helposti selattava ja tulostettava PostScript-versio),
  2. katsella RealPlayer-muotoisia tallennettuja videoesityksiä.

Jos näissä toiminnoissa on ongelmia, paikallinen tietotekniikan tuki auttanee. Lähinnä heille on neuvoja RealPlayeristä erillisellä sivulla. Kaikkien toimintojen ei tarvitse onnistua samalla koneella, yhtaikaa.

Osa sivuista on salasanalla suojattuja ja kurssille ilmoittautuneet saavat

Kurssin kulku

Kurssin sivuilla on yhtenäinen rakenne, jotta suunnistus siellä olisi johdonmukaista. Ylhäällä on samanlainen koristelu, jotta tunnistaa olevansa oikealla seudulla. Yläkoristelun alla on joitakin linkkejä kurssin ulkopuoliseen lähimaastoon. Tärkeitä ovat kuitenkin sivulinkit kunkin sivun vasemmassa laidassa, joista pääsee tämän kurssin muille sivuille.

Kurssin kalenteri on opiskelijan kannalta keskeisessä asemassa. Sinne kirjataan ajankohdat, jolloin on suunniteltu laittaa esim. seuraavan viikon materiaali saataville, ym. kaikki muutikin kurssin tulevat tapahtumat. Erityisesti sinne myös kirjataan toteutuneet asiat, esim. millon materiaali on laitettu saataville.

Oppimateriaali pyritään mahdollisuuksien mukaan laittamaan pääosin verkkoon. Materiaali jakautuu kunkin viikon teeman mukaisiin eriin ja se tulee saataville sitä mukaa, kun kurssi etenee. Kunkin viikon erää varten on olemassa oma sivunsa, joka luettelee materiaalit, antaa tarvittavat ohjeet ja joukon kyseisen viikon materiaaliin littyviä kysymyksiä.

Viikkotehtävät

Kurssin suorittamisen välttämättömänä osana ovat viikottaiset tehtävät, jotka ilmestyvät saataville kurssin edetessä. Tehtävät on suoritettava hyväksyttävästi, mutta ne eivät vaikuta kurssin suorituksen arvosteluun, (joka määräytyy yksinomaan tentin perusteella).

Tehtävät voi joko kirjoittaa suoraan sähköpostiin tai lähettää erillisenä liitetiedostona. Liitetiedostoja käytettäessä kannattaa tiedoston tyypiksi valita jokin useimmilla käyttöjärjestelmillä aukeava formaatti, vaikkapa TXT, RTF, PDF tai PS. Word-tiedostoja (.DOC) ei kannata käyttää.

Palaute

Jos kurssin materiaalissa tai muissa järjestelyissä on ongelmia, kysykää ja kertokaa niistä kurssin pitäjille sähköpostitse osoitteeseen ctl190-teacher ät ling.helsinki.fi (missä ät tarkoittaa @-merkkiä). Autatte todennäköisesti itsenne lisäksi muita.

Jos teillä on omia havaintoja mm. kurssin teemaan liittyvistä hyvistä verkko-osoitteista, viestittäkää niistä samaan osoitteeseen.


Onnea matkaan toivoo virtuaalinen luennoitsijanne

Luennoitsijan kuva