Kieliteknologian oppiaine

Kieliteknologian johdantokurssi, Ctl190, syksy 2003

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos| Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Ohjeita
Ctl191: Johdantokurssin harjoitukset
Ctl192: Johdantokurssin essee
MATERIAALEJA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
5. viikko
6. viikko
Materiaaliluettelo
Kieliteknologian terminologia
MALLIVASTAUKSIA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
YHTEYSTIETOJA
Kurssiassistentti
Luennoija

Materiaaliluettelo

Tälle sivulle on kerätty tietoja ja linkkejä kurssilla käytetystä ja käytettävästä materiaalista. Kullekin luentoviikolle on tehty erillinen sivunsa, johon on laitettu sitä viikoa koskevat linkit ja lukuohjeet.

Artikkelit ja kirjat, joista osia käytetään kurssilla

OHCL
Ruslan Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistcs, Oxford University Press, 2003.
SLP
Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, NJ, 2000.
RJ-1993
L. Rabiner and B-H. Juang, Fundamentals of Speech Recognition, Prentice-Hall, 1993.
Lemmetty-1999
Sami Lemmetty, Review of Speech Synthesis Technology. MSc. Thesis. Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, Helsinki University of Technology, Finland, 1999.

Kurssin moniste: Johdatus kieliteknologiaan

Moniste on verkossa luvuittain erillisinä tiedostoina. Kukin luku on erillisenä ja kolmeen muotoon talletettuna: (a) PS eli PostScript, jollainen on Linux-järjestelmissä helppo tulostaa paperille ja myös tarkka ja helppo selattavaksi, (b) PDF, joka voidaan tulostaa ja jota voi katsella useimpien järjestelmien selaimella, mutta saattaa näyttää ruudulla epätarkalta, sekä (c) HTML, jollaista voi selata kaikilla järjestelmillä, mutta jota ei kannata tulostaa paperille (koska edelliset kaksi tulostuvat siistimpinä). Kurssimonisteen luvut:

  1. Johdanto (PostScript, PDF ja HTML).
  2. Kirjoittajan apuvälineet (PostScript, PDF ja HTML).
  3. Tiedonhaku ja siihen liittyvät teemat (PostScript, PDF ja HTML)
  4. Puheteknologia (PostScript, PDF ja HTML)
  5. Vuoravaikutus koneiden kanssa luonnollisella kielellä(PostScript, PDF ja HTML)
  6. Kielenoppimisen kieliteknologia (PostScript, PDF ja HTML)
  7. Kielen kääntämisen kieliteknologia

Linkkejä kieliteknologian maailmaan

Ohessa linkkejä sivuille, joilta useilta löytyy linkkejä useisiin kieliteknologian kannalta mielenkiintoisiin paikkoihin: