Kieliteknologian oppiaine

Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190,syksy 2003)

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Ohjeita
Ctl191: Johdantokurssin harjoitukset
Ctl192: Johdantokurssin essee
MATERIAALEJA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
5. viikko
6. viikko
Materiaaliluettelo
Kieliteknologian terminologia
MALLIVASTAUKSIA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
YHTEYSTIETOJA
Kurssiassistentti
Luennoija

KALENTERI ELI JO TAPAHTUNEITA JA TULEVAISUUTEEN SOVITTUJA ASIOITA
Vko 45: Kieliteknologian olemus ja tarpeellisuus; Kirjoittajan apuvälineet
ke 5.11.: Kurssi alkaa helsikiläisille klo 9.15 salissa 334D, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros.
to 6.11.: Tutustumistilaisuudet ja kurssin aloitus videneuvotteluna: (1) turkulaisille klo 12.00 - 13.30 ja (2) tamperelaisille klo 15.15 - 16.15. Ensimmäisen viikon viikkomateriaali verkossa.
Vko 46: Tiedonhaku ja siihen liittyvät teemat
ma 10.11.: Tutustumistilaisuus Oululaisille videoneuvotteluna klo 11.00 - 12.00
ti 11.11.: Toisen viikon viikkomateriaali verkossa klo 19.
to 13.11.: Ensimmäisen viikon viikkokysymysten vastausten oltava perillä kurssiassistentilla.
Vko 47: Puheteknologia
to 20.11.: Toisen viikon viikkokysymysten vastausten oltava perillä kurssiassistentilla. Kolmannen viikon viikkomateriaali verkossa klo 20.
Vko 48: Vuorovaikutus koneiden kanssa luonnollisella kielellä
ke 26.11.: Helsingissä järjestetään kontaktiopetuskerta klo 9-11, ls. 334D, jossa demonstroidaan tähänastisia teemoja ja jossa voidaan myös keskustella.
to 27.11.: Kolmannen viikon viikkokysymysten vastausten oltava perillä kurssiassistentilla. Neljännen viikon viikkomateriaali verkossa klo 23.
Vko 49: Kielenoppimisen kieliteknologia
to 4.12.: Klo 00 verkkoon kurssimonisteen neljättä viikkoa vastaava luku (joka oli aiemmin unohtunut laittaa näkyville). Neljännen viikon viikkokysymysten vastausten oltava perillä kurssiassistentilla. Viidennen viikon viikkomateriaali verkossa klo 14.
pe 5.12.: Kolmannen viikon kysymysten mallivastaukset tulivat verkkoon klo 11.
Vko 50: Kielen kääntämisen apuvälineet ja automaattinen kielenkääntäminen
ke 10.12.: Klo 9 - 12 pidettiin helsinkiläisten kanssa luentosalissa 334D keskustelu ja kyselytilaisuus. Lisättiin verkkosivuille linkki suomalais-englantilaiseen kieliteknologian terminologiaan, joka on toistaiseksi keskeneräinen, mutta sellaisenaankin hyödyllinen. Kuudennen viikon viikkomateriaali ja neljännen viikon mallivastaukset verkossa klo 13.
to 11.12.: Videotapaamiset, joissa voidaan mm. keskustella kurssiin liittyvistä asioista:
  • (klo 10.00 - 11.00 tamperelaisten kanssa) PERUTTU!!
  • klo 11.15 - 12.15 turkulaisten kanssa
  • klo 13.15 - 14.15 oululaisten kanssa
Viidennen viikon viikkokysymysten vastausten oltava perillä kurssiassistentilla.
Vko 51: tentti
ke 17.12. : Klo 9-12 tentti samaan aikaan sekä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.
to 18.12.: Kuudennen viikon viikkokysymysten vastausten oltava perillä kurssiassistentilla.
Vko 2 v. 2004:
ma 5.1.: 17.12.2003 pidetty tentti arvosteltu. Kaikki kokeeseen osallistuneet pääsivät läpi ja tulokset on toimitettu rekisteröitäväksi HY:n opintosuoritusrekisteriin niiden osalta, joilla HY:n opiskelunumero on tiedossa. (Kahdella ei ollut.) Tulokset toimitettu sähköpostitse kokeeseen osallistuneille.
to 8.1.2004: Rästitentti (Helsingissä klo 14-17 PII, ilmoittautumislista laitoksella yleisen kielitieteen ilmoitustaululla.)
Vko 6:
ma 6.2.: Rästitentin arvostelu toivon mukaan valmis.