Kieliteknologian oppiaine

Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190,syksy 2003)

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin kalenteri
Kurssin kuvaus
Ohjeita
Ctl191: Johdantokurssin harjoitukset
Ctl192: Johdantokurssin essee
MATERIAALEJA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
5. viikko
6. viikko
Materiaaliluettelo
Kieliteknologian terminologia
MALLIVASTAUKSIA
1. viikko
2. viikko
3. viikko
4. viikko
YHTEYSTIETOJA
Kurssiassistentti
Luennoija

KIT Ctl190, 2003s:
Kieliteknologian johdantokurssi

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Perustiedot yleisestä kielitieteestä
 • Perustiedot fonetiikasta
 • Taito ja mahdollisuus käyttää verkkoselainta ja sähköpostia.

Tavoitteet:

 • Kurssi johdattaa ymmärtämään kielen olemusta kieliteknologian kannalta sekä auttaa tunnistamaan kieliteknologian merkityksen ja sen mahdollisuudet erilaisissa nykyisissä erinäisissä tulevaisuudessa yleistyvissä sovelluksissa.

Kurssin sisältö:

 • Kielen järjestelmä kieliteknologian kannalta
 • Puheteknologian olemuksesta ja sovelluksista
 • Keskustelu luonnollisella kielellä ihmisen ja tietokoneen välillä.
 • Tiedonhaku, dokumenttien automaattinen luokittelu, tekstin automaattinen tiivistäminen.
 • Kirjoittajan apuvälineet, kuten oikeinkirjoituksen tarkistus, sanojen jakaminen rivin lopussan jne.
 • Kielen kääntämisen avustaminen ja automaattinen kielenkääntö.
 • Kielenopettamisen ja -oppimisen tukeminen kieliteknologian keinoin.

Kirjallisuus:

 • Pääosa materiaalista on kurssin verkkosivuilla sähköisessä muodossa saatavilla.
 • Täydentävää materiaalia kussakin kurssipaikassa ylläpidetyssä kurssikansiossa, josta paikallinen kieliteknologian koordinaattori (tai yhdyshenkilö) huolehtii ja tiedottaa sen sijainnista.
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
2 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490190

Opetus

Linkit:
Opettaja:
Luennoitsijana Kimmo Koskenniemi, kurssiassistenttina Jussi Syrjänen
Suoritustapa:
Viikottaisiin tarkistuskysymyksiin vastaaminen ja kurssin lopussa pidettävä kirjallinen kuulustelu. Viikkokysymyksiin vastaaminen on pakollista, mutta arvostelu suoritetaan pelkästään kirjallisen kuulustelun perusteella.
Paikka ja aika:
sl ke 9-12 S20A ls334D, 5.11. -17.12. Verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat yllämainitulla aikavälillä ilm.tarkemmin myöh.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä tämä web-lomake.

Kurssimateriaali:
Kurssin verkkosivuilla, ks. sivupalkki. Lisäksi materiaalia on kansioissa, jonka paikka kussakin kaupungissa ilmoitetaan erikseen.