Kieliteknologian oppiaine

Tietokoneavusteinen terminologia ctl150 2003s

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Opettajan kotisivu
Kurssin kuvaus

Kurssin materiaali

Kurssin aineisto löytyy Kielitieteen laitoksen Moodlesta.