Kieliteknologian oppiaine

Tietokoneavusteinen terminologia Ctl150 2003s

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Opettajan kotisivu
Kurssin kuvaus

KIT Ctl150, 2003s:
Tietokoneavusteinen terminologia

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Tietokonelukutaito (osaa käyttää Windowsia ja perustekstinkäsittelyä)
 • Käyttöluvat laitoksen paikallisverkkoon ja yliopiston verkkoon (pääsy funetiin)

Tavoitteet:

 • tutustutaan terminologian teoriaan ja tietotekniikkaan verkon välityksellä

Kurssin sisältö:

 • tutkitaan WWW ontologiatyökalujen käyttöä käsiteanalyysin välineenä
 • kartoitetaan automaattisen termintunnistuksen (term extraction) state of the artia ja markkinatilannetta

Kirjallisuus:

 • Justeson J., Katz, S. 1995. Technical terminology: some linguistic properties and an algorithm for identification in text. Natural Language Engineering 1.1 (1995), 9-27.
 • Lahtinen, T. 2000. Automatic indexing: an approach using an index term corpus and combining linguistic and statistical methods. University of Helsinki Department of General Linguistics Publications No. 34, Helsinki 2000.
 • Kantola. H. Automaattinen termintunnistus ja sen sovelluksia
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Linkit:
  Opettaja:
  Lauri Carlson
  Suoritustapa:
  Kukin osallistuja (tai -ryhmä) kirjoittaa suomenkielisen selvityksen jostakin tietokoneavusteisen terminologian työkalusta tai hankkeesta. Jos aikaa ja taitoja on, voi jopa koettaa simuloida jotakin kirjallisuudessa kuvailtua terminpoimintamenettelyä osaamallaan ohjelmointikielellä.
  Paikka ja aika:
  ma 14-16 S20A ls334D, alk. 10.11. (huom., kurssin alkaminen siirtynyt viikolla eteenpäin!) Verkkokurssi, muut kontaktiopetuskerrat ilmoitetaan myöhemmin.
  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittaudu verkossa olevan lomakkeen avulla. Teknisten ongelmien takia ennen 3.11. tehdyt ilmoittautumiset eivät ole tulleet perille. Jos olet ilmoittautunut ennen kyseistä päivämäärää, olisitko ystävällinen ja lähettäisit ilmoittautumisesi uudelleen!

  Kurssimateriaali: