Kieliteknologian oppiaine

Morfofonologian harjoituksia ctl104 2003s

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Opettajan kotisivu
Kurssin kuvaus

KIT ctl104, sl:
Morfofonologian harjoituksia

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Edellyttää kielitieteen perusteita, esim. Ctl102
 • Apua fonetiikan perusteista, esim. Ctl103

Tavoitteet:

 • Harjoituksissa opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kieliteknologian kannalta merkittäviä fono- ja morfologisia notaatioita ja sääntöjä.

Kurssin sisältö:

 • fonetiikka, fonologia, morfologia, morfofonologia
 • foneemi, allofoni, morfofoneemi, grafeemi
 • fonotaksi
 • fonologiset piirteet ja piirregeometria
 • fonologiset vaihtelut ja säännöt
 • metriikka, prosodia
 • morfeemi, lekseemi
 • yhdyssanat, johtaminen, taivutus
 • morfologista typologiaa
 • morfologian kuvausmalleja

Kirjallisuus:

 • Carr, Phonology, s. 1 - 147
 • L. Bauer, Introducing Linguistic Morphology, s. 3 - 105
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490104-0

Opetus

Linkit:
  Opettaja:
  Lauri Carlson
  Suoritustapa:
  Paikka ja aika:
  Verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat alk. ti 4.11 16-18, S20A ls 334D
  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittaudu verkossa olevan lomakkeen avulla

  Kurssimateriaali:
  Kts. kohtaa Kirjallisuus ja sivupalkin linkkiä Kurssin materiaali