Kieliteknologian oppiaine

Tietokoneavusteinen kääntäminen

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Kieliteknologian opetus| Helsingin yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus

KIT cak116, cak116net, sl:
Tietokoneavusteinen kääntäminen

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • MonAKO:n lähiopetuskurssi Cak116: ATK-luku- ja kirjoitustaito, esim. Iak115 Dokumenttien käsittely ja tietoverkot
 • KIT:n etäopetuskurssi Cak116net: verkkoluku- ja kirjoitustaito ja mielellään Ctl190 Kieliteknologian johdantokurssi

Tavoitteet:

 • Lähiopetuksena annettavalla Cak116-kurssilla tutustutaan siihen, miten kääntäjä voi käyttää tietotekniikkaa ja sähköistä viestintää työssään.
 • KIT-kurssi Cak116net kieliteknologian opiskelijoille järjestetään ohjattuna yksilöllisenä etäopetuksena, painotus on kieliteknologian näkökulmassa eli CAT-työkalujen kehityksessä ja evaluoinnissa.

Kurssin sisältö:

  Kursseilla saatetaan perehtyä seuraaviin apukeinoihin (sisältö vaihtelee vuosittain).

 • Dokumenttien rakenne
 • Internet
 • Elektroniset sanalistat, sanakirjat ja tietosanakirjat, verkkosanakirjat
 • Oikoluku- ja kielentarkistusohjelmat
 • Termipankit, terminhallinta- ja sanastusohjelmat
 • Käännösmuistit
 • Konekäännös

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintoviikkoina:
1 ov
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
490150-3

Opetus

Opettaja:
Lauri Carlson
Suoritustapa:

Kurssin voi suorittaa kahteen eri kokonaisuuteen ja kahdella eri tavalla.

MonAKO:n kurssi Iak116 suoritetaan tavallisesti lähiopetuksena. Kurssiin kuuluvat luennot sekä lopputyö, esim. (X)HTML-muotoinen dokumentti. Tehtävänä voi olla valita jokin CAT:n osa-alue ja päivittää siihen liittyviä linkkejä CATPagella.

KIT:in verkkokurssi Iak116net suoritetaan pääasiassa ohjattuna etäopetuksena tekemällä yksin tai pienryhmässä vähän laajempi kirjallisuusselvitys.

Paikka ja aika:
MonAKO:n luennot ma 12-14 U40 sali 25, alk.8.9. Luennot on tarkoitettu lähinnä MonAKO:n lähiopiskelijoille.
Ilmoittautuminen:
 • KIT-verkkokurssille voit ilmoittautua verkossa olevan lomakkeen avulla
 • MonAKO:n lähiopetuskurssille ilmoittautuminen ks. MonAKO:n kotisivut
 • Alkuun