Kieliteknologian oppiaine

Puhekorpusten käsittely: Vfo254 kevät 2003

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus

KURSSIN KALENTERI
Vko 4:
to 23.1.: Kurssi alkoi klo 9.15 salissa 334D, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Keskusteltiin yleisesti puhekorpuksista.
pe 24.2.: Tutustuttiin praat-ohjelmaan ja ajettiin Mietta Lenneksen formanttianalyysiskripti pienellä aineistolla.
Vko 5:
to 30.1.: Luennolla käsitellään puhekorpusten lingvististä sisältöä ja sen määrittelyä.
pe 31.1: Jatketaan tutustumista Praatin skriptausominaisuuksiin editoimalla vanhoja skriptejä ja luomalla uusia.
Vko 6:
to 6.2: Jatkettiin puhekorpusten lingvistisen sisällön määrittelyjen käsittelyä.
pe 7.2: Harjoitukset oli peruttu.
Vko 7:
to 13.2: Käsitellään puhekorpusten annotointia ja demotaan ns. SAPUHE-projektiinkiin kuuluvaa TKK:n Akustiikan laborotariossa kehitettyä QuickSig-puhetietokantasovellusta.
pe 14.2: Puhekorpusten suunnittelu: suunnitellaan pieni korpus difonikonkatenaatiosynteesiä varten ja piirretään kartat ns. map-task korpusta varten.
Vko 8:
to 20.2: Edellisellä viikolla suunniteltujen korpusten äänitys. Paikka selviää myöhemmin.
pe 21.2: Aloitetaan äänitteiden nimikointi (= signaalien foneettinen segmentointi ja transkriptio).
Vko 9:
to 27.2: Prosodian transkripointi.
pe 28.2: Äänitysten nimikointi jatkuu. Keskitytään prosodian nimikointiin ja sovitaan lopputöistä.

Alkuun