Kieliteknologian oppiaine

KIT Vfo251: Puhesynteesin perusteet

- KIT-verkosto | Yleisen kielitieteen laitos | Helsingin Yliopisto -
Kurssin sivut
Kurssin kalenteri
Kurssin materiaali
Postia opettajalle
Kurssin kuvaus

KIT Vfo 251, Kevät :
Puhesynteesin perusteet

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  Fonetiikan perusteet, Kieliteknologian perusteet

Tavoitteet:

 • Kurssin tavoitteena on antaa yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja käyttämistä tekniikoista.

Kurssin sisältö:

 • Puhesynteesin historia
 • Formanttisynteesi
 • TTS (Text-To-Speech) eli tekstistä puheeksi
 • Tekstin analyysi, leksikot, grafeemi-foneemi -säännöt
 • Prosodia: jaksottelu, intonaatio, äännekestot
 • Difonikonkatenaatio ja unit-selection tekniikat

Kirjallisuus:

  Kurssin laajuus opintoviikkoina:
  2 ov
  HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
  464533-5

  Opetus

  Linkit:
   Opettaja:
   Martti Vainio ja Nicholas Volk
   Suoritustapa:
   Luennot ja harjoitukset
   Paikka ja aika:
   To 9 -- 11 s20, ls 334d, pe 9 -- 12, s20, UNIX-luokka, 6.3-2003 -- 11.4.2003
   Ilmoittautuminen:

   Kurssille ilmottaudutaan S-postitse luennoitsijalle. Ilmottautumisviesti mieluusti seuraavanmuotoinen:

   (1) viestin otsikkona (Subject): Ilmottaudun kurssille CtlXXX

   (2) viestin sisältönä: Sukunimi,Etunimi,tunnus,01234567

   missä tunnus on laitoksemme koneilla oleva enintään 8-merkkinen käyttäjätunnus tai sen puuttuessa kokonainen sähköpostiosoite, ja 01234567 ilmottautujan opiskelijanumero HY:ssa.

   Kurssimateriaali:

   Alkuun