Projektityöskentely
Ctl310pro

Työskentelystä projekteissa niiden suunnitteluun ja johtamiseen

 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Miksi tämä kurssi - tavoitteet

 • Rakenne ja aikataulu

 • Materiaali ja linkkejä

 • Tulokset


 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Luennoitsija: DI Antti Arppe <antti.arppe@helsinki.fi>
 • Laajuus: 1-2 opintoviikkoa
 • Ei esivaatimuksia
 • Ilmoittautuminen: ei-sitova mutta toivottu, sähköpostitse luennoitsijalle ma 20.1. mennessä (ilmoita oppiaine/yliopisto/korkeakoulu tai muu taustayhteisö sekä opiskelijanumero/henkilötunnus)
 • Ajankohta: maanantaisin viikon välein 20.1., 27.1., 3.2. ja 10.2.
  kunakin päivänä 16-20 (tauko tarpeen mukaan)
 • Paikka: Porthania, luentosali P216
 • Kurssin suoritus: aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin, tentti (1 ov) ja harjoitustyön (eli sopimuksen mukaisen projektisuunnitelman) teko noin 2 hengen (mielellään mahdollisimman poikkitieteellisissä) ryhmissä (1 ov).
 • Tentit (2 tilaisuutta):
 • ma 24.2. klo 16-18 (P216) ja
 • humanistisen tiedekunnan tiedekuntatentti ke 26.3. klo 9-13: nimet A-L kirjoittavat Päärakennuksen salissa 1, nimet M-Ö Porthania I:ssä (HUOM! ilmoittautuminen tenttikuorella viimeistään ma 17.3.)
 • Harjoitustyön palautus luennoitsijalle pe 21.2. mennessä

 • Miksi tämä kurssi?

  Projektit ovat yhä enemmän organisaatioiden keskeinen toimintatapa, ja näin yhä useampi tekee työtään projekteissa - koulutustaustasta riippumatta.

  Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, mitä projektit ovat, minkälaista on työskennellä projekteissa, ja miten projekteja suunnitellaan, seurataan ja johdetaan. Kurssilla näkökulmana on sellainen projektitoiminta, mihin lingvistit, kieliteknologit, filologit ja humanistit ylipäänsä saattavat työuransa alkutaipaleella päätyä.

  Kurssi on tarkoitettu kaikille projektitoiminnasta kiinnostuneille, ja sille ovat tervetulleita myös muut kuin kieliteknologian opiskelijat, esimerkiksi eri filologioista ja muualta humanistisesta tiedekunnasta. Kurssi on osa KIT-verkoston opetusta.

  Vaikka kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä luennoille osallistumista, ovat yksittäiset luennot avoimia myös muille aihepiiristä kiinnostuneille.


  Kurssin rakenne ja luentojen aiheet

  Kevät 2002

  Kevät 2003

  Ma 20.1.
  16-18
  Johdanto ja kurssin suoritus
  Mitä ovat projektit ja projektitoiminta?
  18-20
  Projektin suunnittelu, osittaminen, rakenne ja aikataulutus

  Ma 27.1.
  16-20
  Projektin kustannusten, riskien ja laadun arviointi
  Projektin ja projektityöntekijöiden asema organisaatiossa
  Projektien seuranta ja ohjaus
  Projektiharjoitusryhmien muodostaminen

  Ma 3.2.
  16-18
  Case I: kieliteknologinen ohjelmistokehitysprojekti
  tuotekehityspäällikkö Kaarina Hyvönen, FM
  Kielikone Oy
  18-20
  Case II: Ohjelmistotuotteen lokalisointi- ja käännösprojekti
  toimitusjohtaja Juhani Reiman, FM
  tutkimusjohtaja Simo Vihjanen, FL
  Pasanet Oy

  Ma 10.2.
  16-18
  Case III: Ooppera projektina
  tuottaja Tatu Näyhö
  Suomen Kansallisooppera
  18-20
  Toiminta projektiryhmässä - projektiryhmän toiminta: eri roolit ja tehtävät

  Ma 17.2.
  16-18
  Projektitoiminnan ongelmia ja ratkaisumalleja
  Yhteenveto
  18-20
  Luentosali käytettävissä harjoitustyön suunnitteluun


  Päivittänyt 10.3.2003 Antti Arppe <aarppe@ling.helsinki.fi>